Datum, tijd en locatie

Donderdag 25 juni 2020 om 20.30u. Online via Zoom webinar.

Meld je via het formulier op deze pagina aan voor de Algemene Ledenvergadering 2020. Enkele dagen voor de ALV ontvang je de link naar de online bijeenkomst. NB. De inschrijving wordt op 25 juni om 17.00u gesloten.

Mocht je naar aanleiding van de documenten bij de agendapunten vragen hebben, stuur deze dan uiterlijk drie dagen voor de ALV naar secretariaat@partin.nl. Dan kunnen de sprekers deze vragen alvast meenemen in hun presentatie.

Agenda

01. Opening en vaststellen agenda

02. Vaststelling notulen van de vorige vergadering
Link naar de notulen: https://partin.nl/app/files/2020/06/20191009-ALVverslag-2019.pdf

03. Uitvoering beleidsplan 2017 – 2021
Link naar het beleidsplan: https://partin.nl/app/files/ANBI/20161027-beleidsplan-2017-2021.pdf

04. Jaarverslag Stichting en de Vereniging Partin 2019
Link naar het jaarverslag: https://partin.nl/app/files/2020/06/20200604-Jaarverslag-2019-concept.pdf (Hoofdstukken 2 tot en met 4)

05. Financieel verslag Stichting en de Vereniging Partin 2019
Link naar het jaarverslag: https://partin.nl/app/files/2020/06/20200604-Jaarverslag-2019-concept.pdf (Paragrafen 5.1 t/m 5.4, 6.1 en 6.2)

06. Begroting van de Vereniging Partin 2020
Link naar het jaarverslag: https://partin.nl/app/files/2020/06/20200604-Jaarverslag-2019-concept.pdf (Paragraaf 5.5)

07. Verslag Kascommissie.
Link naar het verslag: 20200606-Verklaring kascommissie

08. Aftreden en benoeming bestuursleden
Het bestuur draagt Joost Verwilghen, Wilko Brink, Marre Adu Ampong – de Vetten en Bart Tabingh Suermondt voor als nieuwe bestuursleden.
Trudeke Vuijk blijft aan als secretaris.
Lucy Engelen, Koen Vliegenthart en Yvonne van Driel treden af als bestuursleden

09. Aftreden en benoeming leden kascommissie 2020

10. Rondvraag en sluiting
Mocht je naar aanleiding van de documenten bij de agendapunten vragen hebben, stuur deze dan uiterlijk drie dagen voor de ALV naar secretariaat@partin.nl. Dan kunnen de sprekers deze vragen alvast meenemen in hun presentatie.

Introductie aspirant-bestuurleden

Klik op de linkjes achter de namen van de aspirant-bestuursleden om hun audiovisuele introductie te bekijken.

Joost Verwilghen (voorzitter)

Trudeke Vuijk (secretaris)

Wilko Brink (penningmeester)

Marre Adu Ampong – de Vetten (algemeen bestuurslid)

Bart Tabingh Suermondt (algemeen bestuurslid)

Dankzegging

Graag bedanken wij onze partner Wilde Ganzen voor het gebruik van hun webinarsoftware bij het organiseren van deze online Algemene Ledenvergadering.

Algemene Ledenvergadering tijdens de Wilde Ganzen – Partindag 2019 in Nijkerk

ALV tijdens de Partindag 2018 in Hilversum

Algemene Ledenvergadering tijdens de Partindag 2018 in Hilversum