Datum, tijd en locatie

Dinsdag 8 juni 2021 om 19.30u. Online via Zoom webinar.

Leden hebben via de nieuwsbrief een uitnodiging ontvangen om zich aan te melden voor de ALV. Mocht je deze nieuwsbrief niet hebben ontvangen en toch aanwezig willen zijn, stuur dan een mail naar secretariaat@partin.nl met je naam en de naam van je organisatie.

Mocht je naar aanleiding van de documenten bij de agendapunten vragen hebben, stuur deze dan uiterlijk drie dagen voor de ALV naar secretariaat@partin.nl. Dan kunnen de sprekers deze vragen alvast meenemen in hun presentatie.

Agenda

01. Opening en vaststellen agenda

02. Vaststelling notulen van de vorige vergadering
Link naar de notulen

03. Uitvoering beleidsplan 2017 – 2021
Link naar het beleidsplan

04. Voorstel beleidsplan 2022 – 2026
Link naar het voorstel beleidsplan

05. Jaarverslag Stichting en de Vereniging Partin 2020
Link naar het jaarverslag (Hoofdstukken 2 tot en met 4)

06. Financieel verslag Stichting en de Vereniging Partin 2020
Link naar het jaarverslag (Paragrafen 5.1 t/m 5.4, 6.1 t/m 6.3)

07. Begroting van de Vereniging Partin 2021
Link naar het jaarverslag (Paragrafen 5.5 en 5.6)

08. Verslag Kascommissie.
Link naar het verslag

09. Aftreden en benoeming bestuursleden
Joost Verwilghen, Trudeke Vuijk, Wilko Brink, Marre Adu Ampong – de Vetten en Bart Tabingh Suermondt blijven aan als bestuursleden.
Om een evenwichtig rooster van aftreden te creëren is Partin op zoek naar een extra bestuurslid. Stuur bij interesse een mail met CV en motivatie naar secretariaat@partin.nl.

10. Aftreden en benoeming leden kascommissie 2020
De kas is dit jaar gecontroleerd door Kees van Ginkel en Ad Wayers. Kees van Ginkel treedt na dit tweede jaar af, Ad Wayers zal over boekjaar 2021 aanblijven en Lisanne Spanbroek heeft aangegeven in de kascommissie te gaan zitten over boekjaren 2021 en 2022. Het bestuur dankt Kees van Ginkel voor zijn bijdrage.

11. Rondvraag en sluiting
Mocht je naar aanleiding van de documenten bij de agendapunten vragen hebben, stuur deze dan uiterlijk drie dagen voor de ALV naar secretariaat@partin.nl. Dan kunnen de sprekers deze vragen alvast meenemen in hun presentatie.

Algemene Ledenvergadering 2020 – online

Algemene Ledenvergadering tijdens de Wilde Ganzen – Partindag 2019 in Nijkerk

ALV tijdens de Partindag 2018 in Hilversum

Algemene Ledenvergadering tijdens de Partindag 2018 in Hilversum