Niet alle leden van Partin hebben een eigen website. Om deze leden te ondersteunen biedt Partin ze de gelegenheid de voor de ANBI verplichte documenten op deze pagina te plaatsen.

De overheid verlangt (vanaf 1 jan 2014) dat tenminste het volgende via internet bekend wordt gemaakt:
a. de naam
b. het RSIN nummer
c. de contactgegevens
d. de bestuurssamenstelling met namen
e. het beleidsplan
f. het beloningsbeleid
g. de doelstelling
h. een verslag van de uitgeoefende activiteiten
i. een financiƫle verantwoording

Eventt
Ga naar https://partin.nl/organisatie/stichting-eventt/ voor de meest recente ANBI-informatie over Stichting Eventt.

NABI
Ga naar https://partin.nl/organisatie/stichting-nabi/ voor de meest recente ANBI-informatie over Stichting NABI.

Onderwijs voor kinderen in Afrika
Beleidsplan 2016-2017
Beleidsplan 2018-2019
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017

Ga naar https://partin.nl/organisatie/onderwijs-voor-kinderen-in-afrika/ voor de meest recente ANBI-informatie over Onderwijs voor kinderen in Afrika

Sambo
Beleidsplan
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017

Ga naar https://partin.nl/organisatie/stichting-sambo/ voor de meest recente ANBI-informatie over Sambo

SSBCO
Beleidsplan en jaarverslag 2012
Beleidsplan en jaarverslag 2013
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017

Ga naar https://partin.nl/organisatie/st-steunfonds-bijbelgetouw-chr-onderwijs/ voor de meest recente ANBI-informatie over SSBCO.