Niet alle leden van Partin hebben een eigen website. Om deze leden te ondersteunen biedt Partin ze de gelegenheid de voor de ANBI verplichte documenten op deze pagina te plaatsen.

NABI
Beleidsplan 2017-2020
Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2017
Begroting 2018

Onderwijs voor kinderen in Afrika
Beleidsplan 2016-2017
Beleidsplan 2018-2019
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017

Sambo
Beleidsplan
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017

SSBCO
Beleidsplan en jaarverslag 2012
Beleidsplan en jaarverslag 2013
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017