Stichting Partin

RSIN-nummer 82079617

Stichting Partin is sinds 18 mei 2009 door de Nederlandse Belastingdienst gekenmerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, een zogeheten ANBI. Dat houdt in dat geen schenkingsrecht of successierecht over uw gift of nalatenschap hoeft te worden afgedragen. En u (onder omstandigheden) fiscale aftrek kunt toepassen. De bijdrage komt volledig aan ons ter beschikking.

De overheid verlangt (vanaf 1 jan 2014) dat tenminste het volgende via internet bekend wordt gemaakt:

a. de naam
b. het fiscaal nummer
c. de contactgegevens
d. de bestuurssamenstelling met namen
e. het beleidsplan
f. het beloningsbeleid
g. de doelstelling
h. een verslag van de uitgeoefende activiteiten
i. een financiële verantwoording

Punten a en c staan vermeld op de pagina Contact
Punt d staat op de pagina Bestuursleden.
De overige punten staan allemaal hier vermeld. Punten f, g, h en i vormen onderdeel van het jaarverslag.

Kijk bij het ANBI programma van de belastingdienst en vul in Partin.

Verslagen Partin

Jaarverslagen, beleidsplan, ALV verslag

Beleidsplan 2017-2021: Klik hier
Beleidsplan 2022-2026 (concept): Klik hier
Jaarverslag 2020 (concept): Klik hier
Verslag kascommissie over boekjaar 2020: Klik hier
Oprichtingsstatuten Stichting: Klik hier
Oprichtingsstatuten Vereniging: Klik hier
Folder: Klik hier

Oudere Beleidsplannen & Jaarverslagen
Beleidsplan 2012-2016: Klik hier
Jaarverslag 2019: Klik hier
Jaarverslag 2018: Klik hier
Jaarverslag 2017: Klik hier
Jaarverslag 2016: Klik hier
Jaarverslag 2015: Klik hier
Jaarverslag 2014: Klik hier
Jaarverslag 2013: Klik hier
Jaarverslag 2012: Klik hier
Jaarverslag 2011: Klik hier
Jaarverslag 2010: Klik hier

Agenda en notulen ALV
Notulen ALV 2020: Klik hier (25 juni 2020, concept)
Notulen ALV 2019: Klik hier (28 september 2019)
Notulen ALV 2018: Klik hier (29 september 2018)
Notulen ALV 2017: Klik hier (30 september 2017)
Notulen ALV 2016: Klik hier (3 december 2016)

ANBI-kenmerk (RSIN): 8207.69.617 (Stichting Partin)
IBAN: NL38INGB0007080239 t.n.v. Vereniging Partin (contributie)
IBAN: NL81RABO0150411065 t.n.v. Stichting Partin (projecten)