Partin

Vereniging én Stichting

Op 18 mei 2009 is de stichting Partin opgericht en geregistreerd onder nummer 08196953 bij de Kamer van Koophandel. De stichting heeft een ANBI registratie met RSIN nummer 8207696. Op 2 september 2015 is ook vereniging Partin opgericht met als doel meer inspraak te geven aan de leden bij de koers die Partin vaart.
Alle middelen van de stichting Partin zijn overgeheveld naar de vereniging. De vereniging is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 64053067.

De stichting Partin is niet opgeheven, maar hieronder worden alle speciale projecten die het bestuur uitvoert ten bate van de leden in ondergebracht, uitgevoerd en geadministreerd. Voorbeeld van dergelijke projecten zijn het ontwikkelen van toolkits ten bate van de leden, soms met financiering uit subsidies.

Bestuurssamenstelling

Bestuur van Stichting Partin
Voorzitter: Joost Verwilghen (joostverwilghen@partin.nl)
Penningmeester: Wilko Brink (wilkobrink@partin.nl)
Secretaris: Trudeke Vuijk (trudekevuijk@partin.nl)
Algemeen bestuurslid: Marre Adu Ampong – de Vetten (marreaduampong@partin.nl)
Algemeen bestuurslid: Kirsten Giethoorn – Kas (kirstengiethoorn@partin.nl)

Bestuur van Vereniging Partin
Voorzitter: Joost Verwilghen (joostverwilghen@partin.nl)
Penningmeester: Wilko Brink (wilkobrink@partin.nl)
Secretaris: Trudeke Vuijk (trudekevuijk@partin.nl)
Algemeen bestuurslid: Marre Adu Ampong – de Vetten (marreaduampong@partin.nl)
Algemeen bestuurslid (aspirant): Kirsten Giethoorn – Kas (kirstengiethoorn@partin.nl)

Team
Erik Boerrigter (erikboerrigter@partin.nl) – directeur
Yvonne van Driel (yvonnevandriel@partin.nl) – consultant communicatie & PR
Gonneke Campen (gonnekecampen@partin.nl) – consultant particuliere initiatieven