Indirect voordeel

belangenbehartiging en kennisdeling
Als u deelnemer wordt van Partin, maakt u onderdeel uit van de brancheorganisatie voor kleine goede doelen in ontwikkelingssamenwerking.
Als brancheorganisatie doet Partin een aantal dingen voor u, die niet direct zo zichtbaar, maar wél heel belangrijk zijn:

  • Partin behartigt onze collectieve belangen bij de overheid. Dat is belangrijker dan u misschien denkt: er is een nieuwe Geefwet in de maak en als we niet opletten wordt het voordeel van onze donateurs, te weten de giftenaftrek, ongedaan gemaakt.
  • Partin heeft mee-gesproken over de criteria de gelden voor stichtingen in de categorie A (jaarlijkse omzet tot €100.000,-). Zonder onze inbreng had zeker de financiële paragraaf veel te ingewikkeld geworden. Een CBF keurmerk ligt nu ook binnen het bereik van kleine stichtingen. Dit kan in de toekomst heel belangrijk worden omdat de ANBI registratie in de nieuwe plannen van de overheid wel eens gekoppeld kan worden aan het CBF keurmerk.
  • Daarnaast onderhoudt Partin contacten met allerlei organisaties in ontwikkelingssamenwerking, zodat we goed op de hoogte zijn met wat er speelt. Informatie wordt dan via de website en in onze nieuwsbrieven weer aan u doorgegeven.

Voordeel voor kleine stichtingen

toolkits op kleinegoededoelen.nl

Op de website kleinegoededoelen.nl staan een aantal zogenoemde toolkits – allemaal informatie over onderwerpen die alle kleine stichtingen aangaan: beleidsplan schrijven, projectverhalen schrijven, ANBI registratie aanvragen, internationale overboekingen doen enzovoort. Het aantal toolkits wordt doorlopend uitgebreid. De toolkits staan niet op de Partin-site omdat de informatie van belang is voor alle kleine goede-doelen-stichtingen in Nederland.

Wie kunnen er lid worden?

Lidmaatschap Partin en vriend Partin

Het lidmaatschap van Partin is voorbehouden aan stichtingen werkzaam in ontwikkelingssamenwerking met een ANBI registratie. Zij betalen € 5,- per maand, € 60,- voor een volledig jaar.

Vertegenwoordigers van stichtingen die (nog) geen ANBI registratie hebben of personen die Partin zijn toegedaan kunnen op persoonlijke titel ‘vriend’ worden. Zij genieten dezelfde voordelen van advies en ondersteuning en kortingen (zie hiernaast), maar hebben geen stemrecht op de Algemene Ledenvergadering. Ook vrienden betalen € 5,- per maand, € 60,- voor een volledig jaar.

Het lidmaatschap wordt automatisch – tot wederopzegging – geïncasseerd.

Om u als lid of vriend aan te melden moet u zich eerst registreren. Daarna kunt u inloggen in Mijn Partin en kunt u zich aanmelden.

Direct voordeel

kortingen, cursussen, bijeenkomsten, bemiddeling, handige hulpmiddelen

Kortingen
Partin leden krijgen 20% korting op trainingen en cursussen gehouden door Wilde Ganzen;

Partin leden krijgen 5% korting op hun rekening van internationaal transporteur Mission and Relief. Mission&Relief is een zeer ervaren transporteur van goederen naar ontwikkelingslanden en kan zorgen voor transport van ‘deur tot deur’ (hiervoor worden dikwijls lokale partners ingeschakeld). Mission & Relief:

  • Geeft advies over lading en transportmogelijkheden
  • Organiseert het transport, ook voor kleinere deelzendingen
  • Slaat hulpgoederen voor korte of langere tijd op
  • Koopt hulpgoederen voordelig in, eventueel zonder betaling van de BTW
  • Verzorgt de export- en importdocumenten
  • Bemiddelt tussen organisaties bij vraag en aanbod van materialen en goederen.
  • Via de website van Partin wordt containerruimte aangeboden (naar land X) die gedeeld kan worden.

Partin leden kunnen via reisorganisatie Raptim in aanmerking komen voor de speciale NGO-tickets. Deze tickets zijn vooral van belang als u de heen en/of de terugreis ‘open’ moet houden, of ingeval van een ingewikkeld vliegschema.

Partin leden kunnen hun website laten bouwen tegen een gunstig (kortings)tarief bij ManFriday. U kunt uw site zelf gemakkelijk onderhouden en uw achterban kan reageren op het door u geplaatste nieuws. Uw site wordt ingericht in de free-source omgeving WordPress. U heeft dan nauwelijks jaarlijkse kosten en de eenmalige kosten zijn zeer laag.

Partin leden die een betaalknop op hun website willen, hebben minder kosten dan de overige gebruikers.

Cursussen, bijeenkomsten
Met grote regelmaat worden er bijeenkomsten of cursussen gehouden met een bepaald thema (Jaarverslag maken, CBF Erkenning aanvragen).  Deze bijeenkomsten zijn gratis voor Partin-leden.

Partin-leden kunnen óf gratis óf met korting naar cursussen van partners. Bijvoorbeeld evenement-organisatie of crowd funding van Pif World.

De gezellige en informatieve Partin-dagen (minstens 1 x per jaar) zijn voor Partin-leden gratis.

Bemiddeling
Partin werkt samen met een aantal vermogensfondsen. Uit de achterban van Partin worden leden geselecteerd die een projectaanvraag mogen schrijven. Door onderling overleg (“peer review”) met de mede-indieners komen prima aanvragen tot stand. Het vermogensfonds maakt daaruit een keuze.

Partin leden krijgen korting op consultancy op landbouwgebied (bodem, klimaat, water, economische haalbaarheid) van specialisten uit Wageningen voor op te starten landbouwprojecten.  Zij betalen alleen reis- en verblijfkosten.

Partin leden kunnen gebruik maken van de gratis extra exposure via website KleineGoedeDoelen.nl.

Handige hulpmiddelen gratis voor Partin-leden en Partin-vrienden

Partin-leden en -vrienden kunnen in Mijn Partin gratis een Jaarrekening maken die geheel voldoen aan de RJ650 accountantsnorm. Dat bespaart kosten voor een boekhouder of een accountant!
Het AVG protocol, een richtlijn waarmee kleine stichtingen kunnen voldoen aan de nieuwe privacywetgeving (AVG, ingegaan in april 2018) is ook voor Partin-leden en -vrienden gratis. Zij kunnen dit aanvragen via het contactformulier op deze site.