Wij zijn een particulier initiatief met als doel: het ondersteunen van de familie Mahtat en in het verlengde daarvan de stam Ikhtfaan, in het Midden Atlasgebergte van Marokko.

Van waaruit werken wij?

 • Wij werken vanuit grote persoonlijke betrokkenheid.
 • Wij werken vanuit de gedachte van een olievlek. Klein beginnen en vervolgens steeds meer leden van de familie en vervolgens van de stam betrekken.
 • Wij werken vanuit de kracht van de mensen. Wie zijn zij, wat willen zij, wat kunnen zij en wat hebben ze nodig?
 • Wij maken gebruik van de sterke onderlinge verbondenheid van de familie en van de stam.
 • Wij streven naar maximale regie door betrokkenen, waarbij wij zoveel mogelijk willen faciliteren en ondersteunen

Hoe werken wij?

We werken met concrete projecten, die een begin en een eind kennen. Onderdeel van ieder project is de duurzame borging van de resultaten. Bij projecten met een lange doorlooptijd, formuleren we tussenresultaten, zodat er ook als het eindresultaat niet helemaal gehaald wordt, toch voortgang is gerealiseerd.

Informatie

 • Doelgroep: Analfabeten | Boeren | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Ouderen
 • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG06 - Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen | SDG07 - Duurzame en betaalbare energie
 • Land: Marokko
 • Werelddeel:

Projecten

 • Project waterpomp op zonne energie

  Dit project heeft tot doel om de gemeenschap in Afudisen te helpen bij het realiseren van een elektrische waterpomp op zonne-energie.

  SDG:

  Doelgroep: Boeren | Gemeenschappen | Ouderen

 • Project registratie eigendom landbouwgrond Afudisen

  Dit project heeft als doel om te realiseren dat de grond waarop de familie Mahtat al generaties lang woont en werkt, officieel geregistreerd wordt als hun eigendom.

  SDG:

  Doelgroep: Boeren | Gemeenschappen

 • Project scholing Afudisen

  Dit project beoogt om drie kinderen van de familie Mahtat een goede middelbare schoolopleiding te geven.

  SDG:

  Doelgroep: Kinderen

Terug naar ledenoverzicht