De vzw Belgische vriendenkring van Burundi (BEKRIBU) is één van de 4de pijlerinitiatieven in Vlaanderen die door haar project “Opleiden om levens te redden” mikt op de 4de en de 5de Millenniumdoelstellingen. Zij wil namelijk haar steentje bijdragen om de hoge kraambed- en kindersterfte te in Burundi te helpen dalen. Werken aan de verwezenlijking van dit thema vindt BEKRIBU vzw enorm belangrijk. Wij willen beginnen met het opleiden van de minder geschoolde verpleeg- en vroedkundigen.

Informatie

  • Doelgroep: Algemeen publiek | Boeren | Jongeren | Kinderen | Vrouwen en meisjes
  • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs
  • Land: Burundi
  • Werelddeel: Afrika

Projecten

Geen projecten om weer te geven.
Terug naar ledenoverzicht