Breadfruit House Dominica.

Wij helpen een kinderen een betere toekomst te creëren.

Onze Stichting, biedt kinderen in Dominica, een klein eiland in het Caribisch gebied de mogelijkheid om hun verhalen te vertellen en hun emoties te uiten met behulp van creativiteit.

Voor wie?

Onze doelgroep is 6 tot 12 jaar. In een veilige, inspirerende omgeving worden de kinderen uitgenodigd om door middel van diverse thema’s hun ervaringen vorm te geven.

In het algemeen hebben kinderen hier, op jonge leeftijd, al veel in hun rugzak. Naast traumatische ervaringen als gevolg van natuurgeweld, zoals de verwoestende categorie 5 orkaan Maria in 2017, komt er ook veel armoede voor. En zijn verwaarlozing, misbruik en huiselijk geweld voor veel kinderen een dagelijks terugkerende realiteit. Voor deze jonge kinderen is het moeilijk om zich te uiten, gevoelens en emoties zijn vaak lastig in woorden uit te drukken. Ook angst of schaamte kunnen daarbij een rol spelen. Het programma helpt hen dit te doen op een fijne, non competitieve manier. We werken niet resultaat gericht, elk creatieve uiting is prachtig.

We willen kinderen vooral laten ervaren dat ze gezien en gehoord worden voor wie zij zijn, los van waar zij vandaan komen. Elk programma dat 16 weken duurt, wordt afgesloten met een speciale ceremonie waarin ieder kind een certificaat van deelname krijgt en een klein aandenken als houvast op momenten dat het moeilijk is. Momenteel wordt het programma gedraaid op een basisschool, na afloop van de normale lessen. We zijn naarstig op zoek naar een geschikt gebouw op een veilige locatie. Dan is het de bedoeling om kinderen uit vorige programma’s eenmaal per maand uit te nodigen. Zodat we weer creatief bezig kunnen zijn, ook omdat daar op school en thuis vaak te weinig of geen tijd en geld voor is. En we kunnen dan tevens blijven volgen hoe het met hen gaat.  De meeste ouders kunnen de bijdrage voor het programma niet betalen, daarom zijn wij afhankelijk van donaties en sponsoren om het programma draaiend te houden.

Doel.

Het doel is om de kinderen te laten ervaren dat creativiteit hen kan helpen om beter met hun huidige en toekomstige (leef)omstandigheden om te gaan. Creativiteit kan fungeren als een uitlaat klep en creëert daardoor weerbaarheid. Ook al verandert hun situatie daardoor niet direct het verandert wel hun kijk erop en de manier waarop zij ermee om gaan. Wij streven ernaar om een veilige en inspirerende omgeving te bieden waar zij zich gezien en gehoord voelen en waar altijd een gezonde maaltijd beschikbaar is.

Marieke van Asten

Voorzitter en oprichter

 

Informatie

  • Doelgroep: Kinderen | Slachtoffers van Natuurrampen | Slachtoffers van seksueel misbruik
  • SDG: SDG03 - Gezondheid en welzijn
  • Land: Dominica
  • Werelddeel: Noord- en Midden-Amerika

Projecten

Geen projecten om weer te geven.
Terug naar ledenoverzicht