Algemene doelstellingen
In onze statuten hebben we de volgende twee algemene doelstellingen vastgelegd:
• Het ondersteunen van het lichamelijke, geestelijke en/of sociale welzijn van kinderen en/of volwassenen. Hetzij direct of indirect in de gezondheidszorg en/of onderwijs en /of sport; en
• Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Specifieke doelstellingen
Als stichting ondersteunen we projecten op het gebied van
– gezondheidszorg;
– onderwijs;
– schoon en veilig drinkwater en
– omvorming van weeshuizen en Family Based Care.

Een groot project per keer
Als stichting ondersteunen we maar één groot project per keer. Zo blijft het voor ons als kleine stichting overzichtelijk en beheersbaar.
Ons laatste grote project was de realisatie van een operatiekamer in het St. Anna’s Health Centre in Uwemba. Dat project is in 2017 afgerond en daardoor ontstond er ruimte voor dit nieuwe project Watoto kwanza. Een project gericht een omslag te maken van het institutionalisering van kinderen naar een Family Based Care model past dan ook binnen deze algemene doelstellingen.

Informatie

  • Doelgroep: Algemeen publiek | Kinderen
  • SDG: SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG06 - Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen | SDG10 - Minder ongelijkheid | SDG16 - Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid
  • Land: Tanzania
  • Werelddeel: Afrika

Projecten

Geen projecten om weer te geven.
Terug naar ledenoverzicht