Family Help Programme heeft als doel de allerarmsten op Sri Lanka te ondersteunen en hun leefomstandigheden te verbeteren.

Dit wordt gedaan door het verstrekken van inkomen, zorg en ondersteuning en het leveren van voorzieningen aan mensen en groepen van mensen. Hierbij wordt er naar gestreefd mensen te helpen zelfstandig hun toekomst vorm te geven. FHP richt zich op alle bevolkingsgroepen op Sri Lanka ongeacht ras, geloof, sekse of politieke overtuiging.

Informatie

  • Doelgroep:
  • SDG:
  • Land: Sri Lanka
  • Werelddeel: Azië

Projecten

Geen projecten om weer te geven.
Terug naar ledenoverzicht