De steunstichting Inca Educa zet zich in voor het bekend maken van de activiteiten van Inca Educa Peru in Nederland en voor het werven van fondsen.

Informatie

 • Doelgroep: Jongeren | Vrouwen en meisjes
 • Thema: SDG04 - Goed onderwijs | SDG05 - Vrouwen en mannen gelijk
 • Land: Peru
 • Werelddeel: Zuid-Amerika

Projecten

 • Inca Educa

  ‘Beroepsonderwijs van grote klasse voor mensen met een kleine beurs’

  Inca Educa
  School voor beroepseducatie en persoonlijke vorming van kansarme jongeren in Cusco, Peru.

  DOELSTELLING
  Kansen voor jongeren op scholing en werk
  Inca Educa is een vakschool voor kansarme jongeren in Cusco, Peru. Door de combinatie van opleiding én persoonlijke vorming draagt Inca Educa bij aan de verbetering van de leefomstandigheden van buitengesloten en kwetsbare jongeren.
  Inca Educa is werkzaam in Cusco, een stad van 400.000 inwoners in de hooglanden van Peru. De arbeidssituatie in Peru is schrijnend. 45% van de beroepsbevolking is werkzaam in de informele economie en heeft daardoor weinig en instabiele inkomsten. Kansen op goed en goedbetaald werk zijn er weinig. Veel jongeren zitten daarom doelloos en werkloos thuis, met de kans om in het criminele circuit terecht te komen. Anderen hebben een baantje waarbij het salaris ver onder het minimumloon ligt en dat hen geen mogelijkheden biedt om door te groeien.

  WERKWIJZE
  *Inca Educa biedt kansarme jongeren tegen een kleine maandelijkse vergoeding – die veel lager is dan bij andere instituten – een unieke mix van vakscholing en persoonlijke vorming aan, die onderscheidend is ten opzichte van andere scholen.
  *Het onderwijsconcept gaat uit van competentiegericht leren (kennis, houding en vaardigheden) en van een integrale aanpak (vakscholing, persoonlijke ontwikkeling en burgerschapsvorming).
  *Aan een aantal cursussen is een stage verbonden, zodat de leerlingen praktijkervaring opdoen in het vak waarvoor ze hebben geleerd.
  *Inca Educa helpt cursisten die na hun opleiding een eigen bedrijf willen beginnen met een workshop ondernemen.
  *Inca Educa helpt de leerlingen ook bij het zoeken van werk, bijvoorbeeld via een werkbeurs of door bemiddeling naar de arbeidsmarkt. De vakschool onderhoudt nauwe contacten met werkgevers. De meeste afgestudeerde jongeren vinden zo een plek op de arbeidsmarkt.

  PROGRAMMA’S
  Vakscholing
  De leerlingen kunnen kiezen uit de volgende opleidingen:
  *gastronomie (basisvaardigheden, Peruaanse keuken, Latijns Amerikaanse keuken, internationale keuken),
  *basis services horeca (hotelaudit, receptie en reserveringen, housekeeping, bar/ontbijtservice en restaurant),
  *brood en banket (brood, banket, desserts/hapjes/bonbons, taartdecoratie),
  *persoonlijke verzorging (kapper, pedicure, manicure)
  *administratie en bedrijven (kantoorassistent, administratief medewerker, logistiek en magazijn)
  De opleidingen bestaan uit vier modules van samen 1000 studie-uren. Iedere module kan apart gevolgd worden en levert een certificaat op. Alle modules samen geven recht op een diploma. Daarnaast worden er 3 modulaire cursussen gegeven die voor alle leerlingen verplicht zijn: informatica, ondernemen en Engels. Op basis van de vraag op de arbeidsmarkt kan het programma jaarlijks worden aangepast.

  Persoonlijke vorming
  Bijzonder aan de opleidingen van Inca Educa is dat aan de vakopleiding een verplicht programma persoonlijke vorming is gekoppeld, waardoor de jongeren ook sociale bagage meekrijgen. Verder kunnen jonge ouders en/of moeders bij Inca Educa een ouderschaps- en relatiecursus volgen. Voor de leerlingen met kinderen is er een crèche beschikbaar. Ook is er voor de leerlingen een bibliotheek en internetvoorziening aanwezig.

  Leerwerkbedrijf
  Leerlingen volgen een verplichte stage bij een van de meer dan 100 stagebedrijven, waar contact mee is. Inca Educa beschikt zelf over een leerwerkbedrijf ‘bakkersschool’ dat óók stageplaatsen oplevert en bovendien meer bekendheid geeft aan de school en voor meer eigen inkomsten zorgt.

  ORGANISATIE
  De NGO Inca Educa is in 2002 opgericht door Marleen Hoogeboom (Apeldoorn) en staat geregistreerd bij de publieke registers in Peru. Inca Educa is in 2011 door het Ministerie van Onderwijs erkend als CETPRO (educatief centrum voor vaktechnisch onderwijs)

  De Steunstichting Inca Educa biedt financiële ondersteuning aan de activiteiten van Inca Educa Peru door het werven van donateurs en fondsen in Nederland. De stichting is ingeschreven bij de KvK Apeldoorn onder nr. 08097275 en is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan Inca Educa aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting en dat Inca Educa in aanmerking komt voor een vrijstelling van de heffing van schenkings- en successierecht.

  Bestuur
  Geert Hoogeboom voorzitter
  Bep de Loor secretaris
  Hans de Haan penningmeester
  Roy Haverkamp vrijwilliger fondsenwerving
  Jan Klumper vrijwilliger fondsenwerving
  Marian Jansen vrijwilliger secretariële ondersteuning
  Suzanne Docter vrijwilliger sociale media
  Vivian Schutte vrijwilliger vertalen

  Ambassadeur
  Marleen Hoogeboom

  Comité van Aanbeveling
  Hr. Kees Bakker, oud-voorzitter Raad van Bestuur Nederlands Jeugd Instituut (tot 1-7-17), expert/ onderzoeker Jeugd, zorg en opvoeding NJI (sinds 1-7-17).
  Hr. Maurice de Greef, Gastprofessor Leereffecten Laagopgeleiden & Laaggeletterden en hoogleraar UNESCO-leerstoel Volwasseneneducatie Vrije Universiteit Brussel en, directeur Artéduc
  Hr. Ton Heerts, voorzitter MBOraad, oud voorzitter FNV
  Hr. Hans Lomans, oud voorzitter Raad van Bestuur Jeugdbescherming Gelderland
  Mw. Ria Oomen – Ruijten, lid Eerste Kamer (CDA)
  Hr. Hans Simons, oud-staatssecretaris (PvdA), voorzitter Ambulancezorg Nederland
  Hr. Aleid Wolfsen, voorzitter Raad van Toezicht Jantje Beton, voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

  ADRESSEN
  Peru
  Inca Educa
  Avenida de la Cultura s.n., sixto paradero
  Distrito San Sebastian
  Cusco, Peru
  tel. 0051 – 84 – 275994
  e-mail: inca-educa@speedy.com.pe

  Nederland
  Steunstichting Inca Educa
  Spainkhof 4
  7314 BA Apeldoorn
  Tel.: 055 – 5213035
  e-mail:
  info@inca-educa.org

  Website:
  www.inca-educa.org

  Bank
  Rabobank IBAN:
  NL84RABO 0393 1258 66
  BIC: RABONL2U

  Hulppsoort:

  Doelgroep: Jongeren | Vrouwen en meisjes