Het organiseren van activiteiten ten behoeve van fondsenwerving en vergroten naamsbekendheid van Operation Bobbi Bear Zuid Afrika. Operation Bobbi Bear is een mensenrechtenorganisatie in Kwazulu Natal, Zuid Afrika,. Zij redden kinderen uit situaties van sexueel misbruik, zorgen voor tijdige medicatie tegen HIV Aids, voor opvang in pleegezinnen, en voor therapie.
Daarnaast staan zij de kinderen bij in de Rechtbank. Om snel te achterhalen of de medicatie tegen HIV aids noodzakelijk is, wordt het kind gestimuleerd om middels tekeningen en teksten op de Bobbi Bear zo snel mogelijk duidelijk te maken wat hem nu precies is overkomen. Binnen 72 uur nadat het kind in aanraking is gekomen met lichaamssappen dient het de medicijnen in het lichaam te hebben willen deze nog hun werk kunnen doen. De Bobbi Bear is in de rechtbank ook een gedeeltelijke verklaring van het kind. Operation Bobbi Bear zorgt ook voor wekelijkse terugkomdagen. Ook op scholen is Operation Bobbi Bear actief bij het geven van preventielessen over sexueel misbruik.

Informatie

 • Doelgroep: Kinderen | Slachtoffers van geweld | Slachtoffers van seksueel misbruik
 • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG16 - Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid | SDG17 - Partnerschappen voor de doelen
 • Land: Zuid-Afrika
 • Werelddeel: Afrika

Projecten

 • Inkoop uren Hulpverleners

  De Child Safety Officers van Operation Bobbi Bear krijgen salaris uitbetaald. Dit dekt lang niet alle uren die zij maken, maar hierdoor kunnen zij wel hun eigen gezinnen en pleegkinderen onderhouden. Operation Bobbi Bear in Zuid-Afrika zorgt zelf voor funding van deze uren.
  Soms, door een onverwachte situatie moeten er extra uren worden ingekocht. Zoals toen in één keer zes kinderen werden gered. Of tijdens de Covid19 crisis.
  Op die momenten draagt onze stichting ook een steentje bij hierin.

  SDG:

  Doelgroep: Kinderen | Minima | Slachtoffers van geweld | Slachtoffers van seksueel misbruik

 • Beren op Wielen

  Project :Vervoer voor kwetsbare kinderen
  “Omdat je een kind in nood altijd moet kunnen bereiken”

  De kinderen van Operation Bobbi Bear worden vaak gered uit erbarmelijke omstandigheden in de townships rondom Amanzimtoti, een plaats onder de rook van Durban, KwaZulu Natal, Zuid-Afrika.

  Zuid-Afrika heeft geen betrouwbaar, goed werkend OV, dus kan Operation Bobbi Bear de kinderen in nood slechts bereiken met de auto. Zeker nu, tijdens de Coronacrisis, is de auto van levensbelang. Voedselpakketten die beschikbaar zijn gesteld door Keep A Child Alive worden namelijk ook door Operation Bobbi Bear verdeeld over de allerarmsten. Om dit werk te kunnen blijven doen is een betrouwbare auto echt noodzaak.

  Maar het krijgen van een betere, betrouwbare auto is nu nóg urgenter geworden omdat de Illovo Tree Sessions door de Coronamaatregelen niet meer plaats kunnen vinden. Deze bijeenkomsten zijn het stokpaardje van de activiteiten van Operation Bobbi Bear. Hiermee is hun werk feitelijk begonnen, zo een 26 jaar geleden.

  SDG:

  Doelgroep: Kinderen | Slachtoffers van geweld | Slachtoffers van seksueel misbruik

 • Hulp beren tbv uiting trauma en communicatie kind-politie

  Met dit project kopen wij Bobbi Bear’s in die speciaal voor Operation Bobbi Bear worden vervaardigd.
  Op deze beren kunnen misbruikte kinderen aangeven wat de aard van het seksueel misbruik is geweest, zonder dat zij dit in woorden hoeven uit te leggen.
  Hierdoor wordt secundair traumatisering voorkomen.

  SDG:

  Doelgroep: Kinderen | Slachtoffers van geweld | Slachtoffers van seksueel misbruik

 • Rape Bag’s

  Project om tasjes met inhoud te financieren die klaar liggen wanneer een Child Safety Officer van Operation Bobbi Bear naar een zojuist getraumatiseerd kind toe gaat.

  SDG:

  Doelgroep: Kinderen | Slachtoffers van geweld | Slachtoffers van seksueel misbruik

Terug naar ledenoverzicht