Het organiseren van activiteiten ten behoeve van fondsenwerving en vergroten naamsbekendheid van Operation Bobbi Bear Zuid Afrika. Operation Bobbi Bear is een mensenrechtenorganisatie in Kwazulu Natal, Zuid Afrika,. Zij redden kinderen uit situaties van sexueel misbruik, zorgen voor tijdige medicatie tegen HIV Aids, voor opvang in pleegezinnen, en voor therapie.
Daarnaast staan zij de kinderen bij in de Rechtbank. Om snel te achterhalen of de medicatie tegen HIV aids noodzakelijk is, wordt het kind gestimuleerd om middels tekeningen en teksten op de Bobbi Bear zo snel mogelijk duidelijk te maken wat hem nu precies is overkomen. Binnen 72 uur nadat het kind in aanraking is gekomen met lichaamssappen dient het de medicijnen in het lichaam te hebben willen deze nog hun werk kunnen doen. De Bobbi Bear is in de rechtbank ook een gedeeltelijke verklaring van het kind. Operation Bobbi Bear zorgt ook voor wekelijkse terugkomdagen. Ook op scholen is Operation Bobbi Bear actief bij het geven van preventielessen over sexueel misbruik.

Informatie

  • Doelgroep: Kinderen | Slachtoffers van geweld | Slachtoffers van seksueel misbruik
  • SDG: SDG03 - Gezondheid en welzijn
  • Land: Zuid-Afrika
  • Werelddeel: Afrika

Projecten

Geen projecten om weer te geven.
Terug naar ledenoverzicht