Stichting Elímu Mount Elgon is opgericht op 24 juni 2005 te Tilburg.
De naam ‘Elímu Mount Elgon’ is niet zomaar gekozen. ‘Elímu’ is Kiswahili voor ‘opleiding’ en dat is nou juist waar de stichting zich voor inzet: beter onderwijs in het Keniaanse dorp Chepchoina, dat gelegen is naast het nationaal Park Mount Elgon.
De statutaire doelstelling luidt: het bieden van financiële en/of materiële steun aan projecten die een relatie hebben met onderwijs en beroepsopleiding in Kenia in de Mount Elgon regio en door Bea en Bob Andersen geïnitieerd en begeleid worden.

Informatie

  • Doelgroep: Algemeen publiek | Alleenstaande ouders | Analfabeten | Boeren | Dak- en thuislozen | Jongeren | Kinderen | Mensen met een beperking | Minima | Studenten | Vluchtelingen | Vrouwen en meisjes
  • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG04 - Goed onderwijs
  • Land: Kenia | Nederland
  • Werelddeel: Afrika

Projecten

Geen projecten om weer te geven.
Terug naar ledenoverzicht