HoPe staat voor Holanda-Perú. De stichting werkt al bijna 30 jaar samen met de armste bevolking van Cusco en wijde omgeving aan het terugdringen van armoede, aan goed onderwijs en gezondheidszorg. Ze zet zich samen met dit achtergestelde deel van de bevolking in om de vicieuze cirkel te doorbreken, zodat deze groep vanuit hun eigen kracht vorm kan geven aan een onafhankelijk leven op een manier die past binnen hun eigen omgeving en cultuur. Daarmee draagt HoPe bij aan het gevoel van eigenwaarde en de emancipatie van achtergestelde bevolkingsgroepen.

In deze jaren heeft HoPe:

 • meer dan 160 scholen gebouwd of gerenoveerd;
 • ervoor gezorgd dat dorpen volledig basisonderwijs kregen;
 • 3 middelbare scholen opgezet zodat er voor alle inheemse kinderen toegang kwam tot middelbaar onderwijs;
 • voor de middelbare school in Patacancha een schoolinternaat opgezet voor kinderen die tot 5 uur door de bergen moeten lopen om op school te komen;
 • > 200 scholen ingericht met goed meubilair en voorzien van leer- en werkmateriaal;
 • sanitaire voorzieningen aangelegd en voorzien van warm water op zonne-energie;
 • onderkomens gebouwd voor leerkrachten;
 • leerkrachten opgeleid in tweetalig intercultureel onderwijs;
 • leermaterialen aangepast aan de lokale cultuur en uitgegeven in Spaans en Quechua, ontworpen en gedistribueerd;
 • tientallen ex-leerlingen van de eigen middelbare scholen voorzien van een studiebeurs waardoor zij een beroepsopleiding hebben kunnen volgen.

Het bereik van het onderwijsprogramma van HoPe is:

 • meer dan 200 scholen in kleuter-, lager en middelbaar onderwijs
 • 10 van de 13 provincies van het departement Cusco (2x Nederland)
 • meer dan 3.000 leerkrachten
 • meer dan 100.000 leerlingen

Informatie

 • Doelgroep: Algemeen publiek | Analfabeten | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Slachtoffers van seksueel misbruik | Vrouwen en meisjes
 • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG10 - Minder ongelijkheid
 • Land: Peru
 • Werelddeel: Zuid-Amerika

Projecten

 • Onderwijsprogramma Urubamba 2020

  HoPe heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met het provinciaal kantoor van het Ministerie van Onderwijs (UGEL Urubamba). Het heeft HoPe gevraagd 2 educatieve netwerken in de provincie te ondersteunen. Het betreft 18 scholen voor kleuter-, lager en middelbaar onderwijs.

  In het verleden heeft HoPe met alle 18 scholen gewerkt. In de jaren ’90 en begin 2000 heeft HoPe ervoor gezorgd dat alle kinderen in deze inheemse dorpen naar school konden. HoPe heeft scholen gebouwd en ingericht, ze voorzien van leer- en werkmaterialen en jarenlang de salarissen van verschillende leerkrachten betaald. HoPe heeft de middelbare school in Patacancha opgericht zodat kinderen uit de streek toegang kregen tot middelbaar onderwijs.

  Het Ministerie van Onderwijs heeft HoPe benaderd voor een vervolgtraject in deze scholen. Doel van het driejarige programma is om het onderwijsniveau in de streek te verhogen. HoPe zal de specialisten van het ministerie ondersteunen in het opzetten en uitvoeren van schoolwerkplannen voor alle scholen binnen de beide netwerken. De eerste taal in de inheemse gemeenschappen is Quechua, de tweede taal is Spaans. HoPe bevordert binnen het programma dan ook het tweetalig intercultureel onderwijs volgens een methode die door haarzelf is ontwikkeld en inmiddels officieel erkend wordt door het ministerie.

  Binnen dit programma krijgt seksuele educatie een belangrijke plek. Doel van het programmaonderdeel is: het bevorderen van gezonde, geweldloze seksuele relaties en het voorkomen van seksueel geweld, ongewenste zwangerschappen en voortijdige schooluitval.
  De problematiek is in heel Peru en zeker ook in het departement Cusco erg groot. HoPe wil de problematiek binnen het onderwijs een plaats geven waardoor het probleem preventief en acuut aangepakt kan worden.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Jongeren | Kinderen | Slachtoffers van geweld | Slachtoffers van seksueel misbruik | Studenten | Vrouwen en meisjes

 • Naschoolse opvang voor kinderen in achterstandswijken

  Schoolkinderen in Peru hebben veel huiswerk. In achterstandswijken worden kinderen van huis uit nauwelijks gestimuleerd om huiswerk te maken. Ouders zijn vaak zelf on- of laaggeletterd. Vaak worden kinderen verplicht thuis in het huishouden te helpen of buitenshuis te werken. Als je thuis geen rustige omgeving en/of ruimte hebt om huiswerk te maken en je hebt geen computer of schoolboeken, heb je pech. Als je op school de leraar niet goed hebt begrepen omdat je nog niet zo goed bent in Spaans, heb je dubbele pech.

  In 2005 heeft HoPe op verzoek van jongeren in de achterstandswijk Villa Maria (Cusco) een naschoolse opvang, Biblioteca Kallpanchis, opgezet waar kinderen uit de eigen en omliggende wijken ‘s middags hun huiswerk kunnen maken. De ‘Biblioteca’ kreeg de beschikking over naslagwerken, werkmateriaal, computers met internet en huiswerkbegeleiding door ervaren leerkrachten. In 2017 is een leeszaal toegevoegd om het begrijpend lezen te verbeteren. Hiervoor heeft HoPe een gespecialiseerde docente aangetrokken.

  Direct vanaf de start is dit project een groot succes: dagelijks komen 40 tot 60 kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar naar de Biblioteca. De kinderen maken er hun huiswerk en kunnen er gebruik maken van internet of boeken. Ook krijgen ze ondersteuning in de vakken waarin ze zwak zijn. Op hun eigen school is er meestal geen tijd om wat langer bij de stof stil te staan en uitleg te geven. Verder is er de mogelijkheid voor begeleiding bij het lezen en schrijven.

  De begeleiding richt zich op vier vakken. In groepen krijgen de kinderen les in communicatie en Engels. Individueel krijgen zij bijles in wiskunde/rekenen en computervaardigheden. Voor ieder kind is er een volgsysteem. Zo houden de leraren bij welke vorderingen de kinderen maken. Medewerkers van de Biblioteca proberen de ouders en de scholen bij de extra hulp te betrekken. Zo worden de schoolcijfers van de kinderen aan de leerkrachten van de Biblioteca ter beschikking gesteld zodat zij kunnen zien of hun werk effect heeft. De leerkrachten gaan op huisbezoek en organiseren ouderavonden. Over het algemeen zijn de ouders positief over de mogelijkheid die hun kinderen krijgen. Voor hen is het van belang dat de opvang veilig is en dat de leerprestaties van de kinderen verbeteren.

  
Om de ouders te laten merken dat het geen vrijblijvende aangelegenheid is, heeft HoPe een contributie vastgesteld. Per maand betalen ouders 5 Soles (ongeveer €1,40). Mochten ze het niet kunnen betalen, dan wordt daar iets op gevonden, zodat de kinderen toch mee kunnen doen. Via controlebriefjes wordt iedere dag bijgehouden of de kinderen zijn geweest.

  Resultaat:
  – zo’n 900 kinderen hebben de afgelopen jaren leerzame naschoolse opvang en begeleiding gekregen;
  – de leerprestaties van de kinderen op school zijn aantoonbaar verbeterd;
  – kinderen krijgen een betere aansluiting op vervolgonderwijs en daarmee
  – hebben ze een eerlijke kans op een beter zelfstandig bestaan.

  SDG:

  Doelgroep: Jongeren | Kinderen

Terug naar ledenoverzicht