De missie van Stichting Projecten Zuid-Afrika is: Bijdragen aan een kansrijke toekomst voor kinderen en jongeren in sloppenwijken en op boerderijen in Zuid-Afrika door het steunen van onderwijsprojecten van kleine Zuid-Afrikaanse organisaties en scholen. SPZA streeft naar versterking van individuen, scholen en kleine organisaties.
De projecten van onze Zuid-Afrikaanse partners zijn verdeeld over drie programma’s:
• Buitenschoolse Activiteiten. De projecten in dit programma zijn gericht op extra activiteiten, die in een veilige omgeving worden aangeboden, na school en tijdens de schoolvakanties.
• Beter Basisonderwijs. Deze projecten zijn gericht op bevordering van de kwaliteit van het kleuteronderwijs en op toegang tot onderwijs op kwalitatief betere scholen, o.a. door training en opleiding.
• Studiefinanciering. De projecten in dit programma zijn gericht op beurzen en studiebegeleiding voor jongeren in het tertiair onderwijs en tevens op bijspijkercursussen voor laagopgeleide jongeren.

https://www.spza.org/assets/pdf/Netwerklijst-Zuid-Afrika-SPZA.pdf

Informatie

 • Doelgroep: Jongeren | Kinderen
 • Thema: SDG01 - Einde aan armoede | SDG04 - Goed onderwijs | SDG10 - Minder ongelijkheid
 • Land: Zuid-Afrika
 • Werelddeel: Afrika

Projecten

 • Onderwijsprojecten in Zuid-Afrika. 1) Buitenschoolse activiteiten na school/tijdens de schoolvakanties. 2) Beter basisonderwijs incl. opvang van zeer jonge kinderen. 3) Studiefinanciering incl. bijspijkercursussen voor laagopgeleide werkloze jongeren.

  Stichting Projecten Zuid-Afrika steunt sinds 2000 onderwijsprojecten van kleine Zuid-Afrikaanse organisaties en scholen. SPZA richt zich op versterking van individuen, scholen en kleine organisaties. Er wordt bijvoorbeeld extra ondersteuning gegeven met workshops over fondsenwerving en netwerken en een speciale nieuwsbrief voor partners met informatie over donoren en fondsenwerving en met specifieke vakinformatie.

  De projecten van onze partners in Zuid-Afrika zijn verdeeld over drie programma’s:
  Speerpuntprogramma:
  – Buitenschoolse Activiteiten: gericht op extra activiteiten, die na school en tijdens de schoolvakanties in een veilige omgeving worden aangeboden. Extra activiteiten zijn o.a. sport en spel, huiswerkbegeleiding, leesbevordering, computerles, creatieve vorming en ‘life skills’.

  Overige programma’s:
  – Beter Basisonderwijs: gericht op bevordering van kwaliteit kleuteronderwijs en toegang tot onderwijs op kwalitatief betere scholen, o.a. door training en opleiding.
  – Studiefinanciering: gericht op beurzen en studiebegeleiding, tevens bijspijkercursussen voor laagopgeleide jongeren.

  Hulppsoort:

  Doelgroep: Jongeren | Kinderen

Terug naar ledenoverzicht