Stedenband Groningen-San Carlos is een non-profitorganisatie die, namens de Gemeente Groningen, de samenwerkingsrelatie tussen de steden Groningen (Nederland) en San Carlos (Nicaragua) onderhoudt. De Stedenband wil de omstandigheden waarin de bevolking van San Carlos leeft verbeteren en we kijken hierbij verder dan onze grenzen.

We geloven dat we meer kunnen dan alleen behulpzaam zijn in San Carlos en slaan hierbij een brug tussen ontwikkelingssamenwerking en het delen van kennis. Het organiseren en stimuleren van (kennis)uitwisseling tussen Groningers en Sancarlenen draagt bij aan het creëren van een interculturele context waarin actief mondiaal burgerschap wordt mogelijk gemaakt.

De Stedenband biedt partners een interessant internationaal netwerk en als netwerkorganisatie bemiddelen we bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten. De activiteiten en projecten van de Stedenband zijn gericht op de ontwikkeling van een duurzame en eerlijke samenleving, zowel in San Carlos als in Groningen.

Missie
De Stedenband Groningen – San Carlos biedt, als intermediair, partners uit Groningen en San Carlos de mogelijkheid projecten te ontwikkelen en uit te voeren die gericht zijn op het creëren van een duurzame en eerlijke samenleving in beide steden.

Doelstellingen
1.Het organiseren en stimuleren van (kennis)uitwisseling tussen Groningers en Sancarlenen.
2.Het creëren van een interculturele context waarin actief mondiaal burgerschap wordt mogelijk gemaakt en gestimuleerd.

Informatie

 • Doelgroep: Algemeen publiek | Jongeren | Kinderen | LHBT | Milieu | Minderheden | Natuurgebieden | Studenten | Vrouwen en meisjes
 • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG05 - Vrouwen en mannen gelijk | SDG06 - Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen | SDG07 - Duurzame en betaalbare energie | SDG10 - Minder ongelijkheid | SDG11 - Veilige en duurzame steden | SDG13 - Klimaatverandering aanpakken | SDG15 - Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit | SDG16 - Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid | SDG17 - Partnerschappen voor de doelen
 • Land: Nicaragua
 • Werelddeel: Noord- en Midden-Amerika

Projecten

 • Seksuele Diversiteit

  Sinds 2011 is de Stedenband betrokken bij de belangenorganisatie voor LGBT+ in San Carlos: Modiversex. Samen met de Duitse zusterstad Erlangen ondersteunen we initiatieven van Modiversex, bijvoorbeeld op het gebied van de Gay Pride, voorlichtingscampagnes en activiteiten om stigmatisering en discriminatie tegen te gaan, voorlichting over HIV/AIDS en bewustwording op scholen.
  Op korte termijn willen we in San Carlos ook twee Regenboogtoernooien organiseren: laagdrempelige sportactiviteiten waarbij er speciaal aandacht is voor de LGBT+ gemeenschap.

  Meer informatie: http://www.groningensancarlos.nl/projecten/seksuele-diversiteit/

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | LHBT | Vrouwen en meisjes

 • Microkrediet voor vrouwen

  Met een klein krediet een bedrijfje opbouwen of uitbouwen, dat is het doel van ons microkredietproject. Het richt zich met name op vrouwen in het plattelandsgebied van San Carlos, die nauwelijks een inkomen hebben. Er worden solidaire groepen gevormd, waarbij vrouwen (in één gemeenschap) samen verantwoordelijk zijn voor het verstrekte krediet.
  Er wordt een relatief laag rentepercentage gevraagd voor de leningen (8%). Op die manier blijft het revolverend fonds gevuld en kunnen er steeds nieuwe kredieten verstrekt worden.

  Er vindt bedrijvigheid plaats op verschillende gebieden, zoals:
  – pulperías (winkeltjes aan huis)
  – het fokken van kleinvee zoals varkens
  – bakkerij
  – fritangas, zogenaamde ‘frituur-restaurantjes’
  – apotheek
  – verkoop van toner voor kopieerapparaten etc.
  – verbouw van maïs, bonen en cassave
  – tweedehands kleding
  – kledingreparatie

  Vrouwen kunnen voor het krediet een aanvraag indienen bij een Sancarleense NGO (ASODELCO) waarmee de Stedenband samenwerkt. ASODELCO beoordeelt de aanvraag en kent het krediet toe. De NGO zorgt daarnaast voor scholing van de vrouwen en voor monitoring van de verschillende projecten. Ook de inning van de kredieten en de rente, en het verantwoorden van het project aan de Stedenband komt voor rekening van ASODELCO.

  Meer informatie: http://www.groningensancarlos.nl/projecten/microkrediet/

  SDG:

  Doelgroep: Alleenstaande ouders | Gemeenschappen | Vrouwen en meisjes

 • Sportproject

  In San Carlos organiseren we al sinds 2007 een succesvol sportproject, dat zich voornamelijk richt op kinderen, jongeren en adolescenten. Het project bestaat uit verschillende onderdelen:
  – zwemlessen voor kinderen, 2 cursussen per jaar, waarbij totaal 60 kinderen bediend worden
  – buitenschoolse sportactiviteiten, zoals (zaal)voetbal en volleybal
  – de Sancarleense 4Mijl, een hardloopwedstrijd voor verschillende leeftijdscategorieën
  – ondersteuning van voetbalteam FC Groningen-San Carlos

  Het project wordt uitgevoerd door een Sancarleense sportcoördinator en verschillende vrijwilligers. In Groningen organiseren we diverse activiteiten om dit project mogelijk te maken. Sinds kort werken we ook samen met twee Duitse zustersteden van San Carlos en werken we toe naar een echt Europees Sportproject in onze zusterstad.

  Meer informatie: http://www.groningensancarlos.nl/projecten/sport/

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Jongeren | Kinderen | Studenten | Vrouwen en meisjes

Terug naar ledenoverzicht