Particulier initiatief in ontwikkelingssamenwerking

Samen doen we meer!

Cohesie
Wereldburgerschap is betrokkenheid bij de samenleving, maar dan met een internationale dimensie. Het Particulier Initiatief (PI) in ontwikkelingssamenwerking bestaat uit zelfstandige actoren die blijk geven van wereldburgerschap door hun capaciteiten (kennis, ervaringen en vaardigheden) inzetten: hier, daar en hier én daar.
Met het actief samenbrengen en verenigen van het PI worden relevantie, kwaliteit, kracht en draagvlak binnen de samenleving zichtbaar en erkend.

Zichtbaarheid
PI’s als daadkrachtige en als zelfstandige burgerinitiatieven verdienen een platform.
Partin laat een breed publiek kennis nemen van de grote variëteit en inzet van het PI met hun projecten buiten Nederland, die echter ook hun weerslag hebben op Nederland.
De kracht en relevantie van burgers en burgerinitiatieven wordt vooral zichtbaar in de collectiviteit – immers: vele kleine maken een grote.

Mondiale samenwerking
De kracht van burgers zorgt voor een verbinding onder mensen wereldwijd.
Burgers die veelal andere burgers steunen, zelfredzaamheid promoten, maatschappelijke veranderingen stimuleren, en in dat proces samenwerking zoeken met andere actoren in ontwikkelingssamenwerking. Het contact internationale contact is vaak direct en lokaal.

Informatie- en kennisuitwisseling
PI’s zijn dynamische organisaties die samen met hun partnerorganisaties kwaliteit en resultaten in al hun handelen nastreven. Dit kan versterkt worden door samen van elkaar en van anderen te leren. PI kunnen alleen groeien bij voldoende informatie- en kennisuitwisseling.
Samenwerking tussen de PI’s hier en op lokatie is essentieel.

Partin: branchevereniging voor het Particuliere Initiatief

Nodig en relevant

Partin is een Nederlandse maatschappelijke brancheorganisatie die zich inzet voor de belangen van particuliere initiatieven werkzaam binnen ontwikkelingssamenwerking. Momenteel telt Partin ruim 400 leden.

Particuliere initiatieven worden gedefinieerd als: Een groep mensen die op structurele wijze (niet eenmalig) ondersteuning biedt aan een of meer ontwikkelingslanden. Ontwikkelingssamenwerking is daarbij hoofddoel. Zelfstandigheid, vrijwilligheid en kleinschaligheid zijn drie belangrijke kenmerken. PI’s ontvangen geen directe financiële steun van de overheid (zelfstandigheid). Van vrijwilligheid is sprake als er minder of gelijk aan 20% van de medewerkers betaald zijn. Kleinschaligheid kent een tweevoudige invulling: er zijn minder dan 20 betaalde medewerkers betrokken bij het PI of het jaarbudget bedraagt minder dan €1 miljoen (definitie kleinschaligheid van onderzoeker Dr Sara Kinsbergen).

Uit onderzoek van Partin blijkt dat PI’s gemiddeld 60% van hun inkomsten van het Nederlandse publiek ontvangen; de rest van bedrijven, vermogensfondsen en grotere NGO’s. In Nederland zijn naar schatting zo’n 1200 PI actief. Een exact cijfer is moeilijk te geven, maar 1200-1500 lijkt wel het maximum aantal particuliere initiatieven in OS met een inschrijving bij de KvK en een ANBI-registratie bij de Belastingdienst. Volgens CBF hebben 15.000 kleine goede doelen (dat zijn dus ook organisaties in andere sectoren actief) een ANBI-status.

Volgens een studie van CIDIN zijn in bijna 40% van PI’s tot vijf mensen actief. In ruim 30% van de PI’s zijn meer dan zes personen betrokken. Binnen de leden van Partin zijn naar schatting 2.000 vrijwilligers betrokken. In enkele gevallen worden ook betaalde krachten ingezet.
De sector PI kenmerkt zich door verscheidenheid aan inzet, vorm en organisatie. Partin koestert deze diversiteit, maar onderkent ook het belang van de sector als geheel. Partin neemt hierbij het initiatief.

Partin versterkt het PI door het stimuleren van onderlinge uitwisseling (ontmoeting en samenwerking), het aanbieden en/of faciliteren van informatie, kennis en advies (dienstverlening) en het streven naar en behoeden van (h)erkenning als zelfstandige maar relevante actor bij internationale samenwerking (belangenbehartiging).
Partin begeleidt haar leden naar het optimaliseren van hun doelstellingen door het faciliteren van ‘tools and trainingen’, het voorzien van informatie en het aangaan van maatschappelijke discussies. De eigen rol van PI in Nederland en binnen ontwikkelingsprocessen wordt daarbij betrokken. Concreet zijn dit de (administratieve) modellen en voorbeelden, maar ook educatieve bijeenkomsten.
Ook onderlinge samenwerking tussen PI hier, daar en hier én daar versterkt dat. De Partindag en andere (virtuele) bijeenkomsten zijn hiervan voorbeelden. Informatie wordt direct op aanvraag, via de nieuwsbrief of via sociale mediakanalen gedeeld. Ook op deze manier wordt een breder publiek bereikt. De site KleineGoedeDoelen is hiervan een duidelijke uiting en komt ten goede aan de bekendheid van PI.

Dit doet Partin met een minimale personeelsbezetting van 1,2 fte. Daarnaast neemt het bestuur een aantal taken op zich, zoals PR, websitebeheer, financiën, ontwikkeling leermiddelen (tools). Het bestuur is geheel onbezoldigd. Daarnaast kan Partin rekenen op vrijwilligers en stagiairs.