Wilde Ganzen

Financiele steun en goede raad
Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Door middel van een financiële bijdrage, kennis en expertise stimuleren zij projecten en sociale ondernemingen die voortkomen uit gezamenlijk initiatief van bevlogen Nederlanders en mensen die in armoede leven. De projecten en ondernemingen zijn kleinschalig en leveren zichtbare resultaten op. Ook versterken we de kracht van mensen die in arme omstandigheden leven om in eigen land fondsen en middelen te mobiliseren.
Voor een directe én een structurele verbetering van hun situatie en een kansrijke toekomst.

Wilde Ganzen en Partin
Wilde Ganzen helpt met kennis, een netwerk en geld. Als een project bij hen past, geven ze 50% premie boven op de fondsen die u zelf werft. Elke opgehaalde euro wordt dus € 1,50 waard. Bovendien kunt u rekenen op advies, begeleiding en training. Bij de beoordeling van ieder project krijgen Partin-leden 5 punten meer vanwege hun lidmaatschap.

Wilde Ganzen was de hoofdsponsor van de Partin-dag 2017.

Mission & Relief

Aanbod goederen en logistieke diensten voor erkende goede doelen
Hulpgoederen worden aangeboden door Mission & Relief tegen een sterk gereduceerde prijs (op aanvraag). Alleen erkende goede doelen komen in aanmerking, een ANBI registratie is dus verplicht. Als u op zoek bent naar bepaalde goederen, kunt u dat ook vragen aan Mission & Relief. Zij hebben de contacten en kunnen u vaak van dienst zijn. Het is NIET toegestaan de goederen in Nederland te verhandelen – ook niet als de daarmee gegenereerde opbrengsten ten goede komen aan uw goede doel. Mission & Relief kan zorgdragen voor het transport van de goederen naar uw project. Ook levert Mission&Relief goederen voor noodhulp.

Transport van deur tot deur
Dankzij het wereldwijde netwerk van relaties in vele bestemmings-landen kan Mission & Relief zorgen voor transporten van deur tot deur. Er wordt rekening gehouden met uw eigen mogelijkheden en de mogelijkheden van de ontvanger. Alle transporten beginnen voor Mission & Relief dan ook met goed luisteren en gedegen overleg.

Ook deelzendingen
Geen container of vrachtwagen vol? Buiten het vervoer van volle zeecontainers of vrachtwagens vervoert Mission & Relief ook regelmatig deelzendingen.

Hulp bij papierrompslomp
Het team van Mission & Relief heeft jarenlange ervaring in internationale expeditie en verzorgt de volledige transportdocumentatie, inclusief de im- en export documentatie. Het team is volledig op de hoogte van complexe douanebepalingen.

HRIF

In actie voor de allerarmsten
Overtollige goederen verbranden is niet meer van deze tijd. Zo’n verspilling van energie en grondstoffen willen we niet meer. Vooral niet als we bedenken dat er overal in de wereld nood is- en er ergens op aarde een plek is waar mensen zitten te springen om de goederen die zomaar worden vernietigd. HRIF verwijdert overtollige goederen uit het economisch verkeer op een effectieve manier zodat de leverancier er van op aan kan dat de overtollige goederen NIET ergens terecht komen op een zwarte markt.

HRIF is een internationaal samenwerkings-verband van organisaties, bedrijven en natuurlijke personen die werken voor slachtoffers van natuurrampen en oorlogssituaties en vluchtelingen. HRIF is betrokken bij projecten in meer dan 40 landen in Oost_Europa, Centraal Azië, Zuidoost Azië, het Midden Oosten, Afrika en Zuid -en Midden-Amerika.
Partin-leden kunnen een beroep doen op HRIF voor een samenwerking op het gebied van noodhulpgoederen.