Partin bedankt stichting Dioraphte

De Partin-portal ‘Mijn Partin’ is een webportaal waar leden en niet-leden onder meer een Jaarrekening kunnen maken die voldoet aan de accountantseis RJ 650. Alle fondsenwervende stichtingen zouden eigenlijk een jaarverslag moeten hebben die voldoet aan deze eis, omdat deze wijze van verslaglegging de nodige transparantie biedt aan donateurs en andere begunstigers van de stichting.
Partin dankt de stichting Dioraphte, die het mogelijk heeft gemaakt om de module ‘Jaarrekening maken’ in ‘Mijn Partin’ te ontwikkelen.
Met de module ‘Jaarrekening maken’ ligt het binnen het bereik van iedere stichting om zelf de jaarrekening op te stellen, en zo kosten te besparen voor een accountant of boekhouder.
Ook kleine verenigingen kunnen van de module gebruik maken – zij dienen er echter wel op te letten dat alle contributies binnen het kalenderjaar worden voldaan, omdat de module geen mogelijkheid biedt voor zogenoemde ‘overlopende posten’.

Als u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid ‘Jaarrekening maken’ dient u zich eerst te registreren.
De module is gratis voor Partin-leden (ook zij dienen zich te registreren). Alle andere verenigingen en stichtingen betalen € 49,50 per te maken jaarrekening aan de stichting Partin.
Overigens worden alle opbrengsten geïnvesteerd in andere handige toepassingen voor stichtingen en verenigingen die (grotendeels) gerund worden door vrijwilligers.

Partin bedankt StoneX

De Partin-portal ‘Mijn Partin’ is een webportaal waar Partin-leden informatie over hun stichting en hun projecten kunnen opslaan. Daarmee zijn Partin-leden vindbaar op land, thema, doelgroep, woonplaats etc. voor het Partin-secretariaat. Dat is belangrijk, omdat Partin op regelmatige basis verzoeken krijgt van vermogensfondsen die stichtingen zoeken voor projectvoorstellen met een bepaald doel of in een bepaald land. Partin bemiddelt en zorgt ervoor dat er, door middel van onderlinge kennisdeling, uitstekende aanvragen richting vermogensfonds gaat.
Er zijn al vier van dergelijke projecten succesvol afgerond.

Maar ook als stichtingen elkaar onderling willen vinden – voor kennisdeling of een gezamenlijke fondsenwerfactie in hun woonplaats bijvoorbeeld – is dat via de Partin-portal mogelijk.

In ‘Mijn Partin’ vindt u bovendien de ‘module Jaarrekening’ maken, voor Partin-leden en Partin-vrienden gratis.
De Partin-portal wordt binnenkort uitgebreid met een toegang naar de faciliteit van StoneX, waarmee NGO’s kosten kunnen besparen op overboekingen naar landen met zwakke valuta – een bijzondere interessante mogelijkheid voor Partin-leden die regelmatig geld overmaken naar hun projectland.

Partin bedankt StoneX voor de geboden steun die het mogelijk heeft gemaakt om ‘Mijn Partin’ te laten ontwikkelen.

Partin-leden en Partin-vrienden

Alle stichtingen werkzaam op het gebied van ontwikkelingssamenwerking kunnen Partin-lid worden als zij ook een ANBI status hebben.
Alle andere stichtingen, ook als zij projecten hebben op een ander gebied dan ontwikkelingssamenwerking, kunnen Partin-vriend worden.
Zij hebben alle voordelen die Partin-leden hebben en betalen dezelfde contributie. (€ 60,-) Zij hebben alleen geen stemrecht op de ALV.

Ook personen kunnen Partin-vriend worden. Zij zijn in feite de sponsoren van Partin, want zij steunen de vereniging met een bijdrage van € 60,- per jaar.
Uiteraard zien wij onze vrienden en sponsoren en vrienden graag op de jaarlijkse Partin-dag, waar genoeg zaken aan de orde komen die voor iedere fondsenwervende stichting interessant zijn.

Als u Partin-lid of -vriend wil worden, verzoeken wij u vriendelijk u hier te registreren.

Belangstellenden

Belangstellenden nodigen wij uit om zich onderstaand te registreren voor onze nieuwsbrief, die u 4 à 5 keer per jaar via mail wordt toegezonden.