Lopende Partin projecten

Lopende Partin projecten2018-10-10T15:08:22+00:00

Het bestuur heeft een aantal projecten benoemd waar de achterban direct voordeel van zal hebben. Die projecten gaan om de ontwikkeling van hulpmiddelen waar ieder klein goed doel voordeel van heeft, zoals bijvoorbeeld het maken van een jaarrekening via een webportaal (nu hebben we een spreadsheet en een handleiding), het voeren van een boekhouding op maat voor kleine goede doelen via een webportaal, een uitgebreid hulpmiddel voor het maken van een jaarverslag. Deze projecten kosten geld, en de contributie van Partin is laag. Voor deze projecten zal dus subsidie gezocht moeten worden.

Een ander punt van aandacht is het uitbreiden van de contacten met vermogensfondsen. Dit levert direct voordeel op voor de achterban als zij via Partin een projectvoorstel mogen doen aan een fonds. Na de goedlopende projecten Amaryllis, Bromelia en Camelia komen er ongetwijfeld nieuwe kansen!

PARTIN LEDEN ZOEKEN BOUWEN:
TESTFASE

85%

MIDDELEN VOOR HET WEBPORTAAL JAARREKENING MAKEN. STATUS: PROJECTAANVRAAG GEHONOREERD

75%

WEBPORTAL BOUWEN.
STATUS:
TESTFASE.

85%

JAARREKENING MAKEN VIA WEBPORTAAL.
STATUS:
TESTFASE.

95%

SAMEN KUNNEN WE MEER, SAMEN DOEN WE MEER!

Deze website gebruikt alleen functionele cookies en geanonimiseerde cookies van Google. Akkoord