Het bestuur heeft een aantal projecten benoemd en uitgevoerd waar de achterban direct voordeel van zal hebben, zoals de ontwikkeling van hulpmiddelen voor het afhandelen van administratieve zaken waar ieder klein goed doel mee te maken heeft. Voorbeeld: het maken van een jaarrekening via een webportaal dat bespaart op de kosten van een eventuele boekhouder (de jaarrekening wordt zonder enige moeite samengesteld volgens de RJ650 accountantsnorm), het opstellen van een AVG protocol (de nieuwe privacywetgeving geldt ook voor kleine stichtingen) en het schrijven van een beleidsplan.
De ontwikkeling van deze tools hebben geld gekost, en de contributie van Partin is laag. Voor deze projecten en de toekomstige projecten wordt dus subsidie gezocht.

De volgende projecten zijn afgerond:
1. Online Jaarrekening maken
2. Partin Ledenportaal
3. AVG protocol opstellen
4. Beleidsplan schrijven

Voor het online Jaarrekening maken danken wij het fonds Dioraphte.
Voor de ontwikkeling van het Partin-portal danken wij StoneX.

 

SAMEN KUNNEN WE MEER, SAMEN DOEN WE MEER!