Wilde Ganzen zocht mensen die mee wilden doen aan een discussie over hun werk en vond deze. Op 3 juli kwamen zeven stichtingen – waaronder Partin-leden zoals Stichting Peramiho, Niketan en Stichting WOL – bijeen om te praten over de werkwijze van Wilde Ganzen. Het resultaat: regels worden versoepeld en Wilde Ganzen gaat sneller reageren.

Marit van Liere en Marian van Weverwijk (Wilde Ganzen)

Op de site van Wilde Ganzen vertellen Marit van Liere en Marian van Weverwijk van de afdeling Projecten en Relatiebeheer over de veranderingen. Daarin zeggen ze dat zij zich ook al een tijdje realiseerden dat Wilde Ganzen soms te bureaucratisch is en traag reageert. Dat bleek ook uit de ontvangen feedback. Daarom werd het aanvraagtraject aangepast. “We willen geen projecten of partners meer afwijzen omdat het niet aan alle regels voldoet.”

De belangrijkste wijzigingen

1. Projecten met 100% capaciteitsvergroting krijgen financiering
Organisaties kwamen met de wens om ook projecten die zich voornamelijk richten op capaciteitsopbouw te kunnen ondersteunen. “Hierbij kan het ook gaan om een lokale partner die zonnepanelen op het dak van hun eigen pand wil, waardoor de lopende kosten dalen en ze dus meer kunnen doen voor hun doelgroep. Er is veel mogelijk!”

2. Reeds geworven fondsen tellen mee als actieresultaat
Voorheen mochten stichtingen pas gaan werven als er een samenwerkingsovereenkomst getekend was. Dat wordt losgelaten. Wel wil Wilde Ganzen dat organisaties de naam van Wilde Ganzen blijven promoten en vragen daarom om een communicatieplan. “Gelukkig zien we dat heel veel organisaties maar wat blij zijn dat ze ons logo mogen gebruiken op hun website en in hun nieuwsbrieven. Dat helpt ons enorm om de naamsbekendheid van Wilde Ganzen te vergroten. Die naamsbekendheid is voor ons belangrijk om donateurs te werven.”

3. Het actieresultaat mag volledig afkomstig zijn van vermogensfondsen
“Tegenwoordig is het steeds makkelijker om bij vermogensfondsen te werven en steeds lastiger om geld op te halen bij buren, familie en vrienden. Voorheen mochten stichtingen maar de helft ophalen bij vermogensfondsen, nu mag het hele bedrag daar vandaan komen en dat scheelt veel energie en tijd.”

En lokale fondsenwerving dan?
En hoe het zit met geld dat in het partnerland zelf is opgehaald? Er loopt op dit moment een pilot om te onderzoeken hoe we dat mee kunnen tellen in het totale actieresultaat. Het opgehaalde geld loopt namelijk altijd via de rekening van Wilde Ganzen. Met lokale fondsenwerving moet dat natuurlijk anders. “Op den duur is het natuurlijk heel logisch om lokale fondsenwerving mee te tellen, zeker ook omdat we het zelf promoten via Change the Game Academy.”

Regelmatige uitwisselingen
De bijeenkomst op 3 juli was het eerste overleg om de werkwijze van Wilde Ganzen te verbeteren. Jaarlijks zullen twee van deze bijeenkomsten georganiseerd worden. Voor meer informatie en aanmelden ga naar Wilde Ganzen of mail direct naar marit@wildeganzen.nl of marian@wildeganzen.nl.

Stichting Peramiho op facebook over de eerste bijeenkomst: ‘Het was een vruchtbare bijeenkomst die voor alle partijen als zeer positief werd ervaren. Dank aan Wilde Ganzen voor deze blik naar buiten en voor het luisteren naar onze verhalen.’

Bron: Wilde Ganzen (Het wordt een stuk gemakkelijker om met ons samen te werken)