Voordeel vermogensfonds, voordeel Partin-lid
Wat ooit begon met Amaryllis groeit uit tot een mooi boeket. Na Bromelia en Camelia bloeien nu ook Dahlia, Edelweiss en Forsythia. Steeds meer vermogensfondsen kloppen bij Partin aan. Veel vermogensfondsen steunen graag kleine innovatieve projecten, maar het vinden van die projecten is soms moeilijk. Partin helpt daarbij door het doorzoeken van de projecten van de achterban. Het fonds krijgt projecten voorgelegd die kwalitatief goed zijn en aansluiten bij de missie.
En de Partin-leden ontvangen een bijzondere bijdrage voor hun geselecteerde projecten .

Vermogensfondsen ontvangen veel aanvragen, ook van particuliere initiatieven. In de praktijk blijkt echter dat deze projecten niet altijd bij de doelstellingen van het fonds aansluiten en dat aanvragers en projectbeoordelaars niet altijd dezelfde taal spreken. Daardoor worden veel aanvragen niet gehonoreerd, terwijl daar wel veel tijd en moeite in geïnvesteerd werd. “We voldoen aan een vraag en hebben een duidelijke meerwaarde als schakel tussen particulier initiatief en fonds. Daarom worden we steeds vaker benaderd door een vermogensfonds omdat ze van eerdere projecten gehoord hebben”, zegt Erik Boerrigter, directeur van Partin.

Het vermogensfonds geeft een bedrag aan dat zij beschikbaar willen stellen voor kleine projecten en beschrijft de aard van de projecten die ze daarbij willen steunen. “Dat kunnen verschillende onderwerpen zoals onderwijs, projecten gericht op vrouwen of watervoorzieningen zijn. Ook worden voorkeurslanden of een bepaalde regio genoemd. En dan gaan we aan de slag”, licht Boerrigter toe.

foto credit: Kindia

Samen leren door peer to peer learning
Partin stelt de stichtingen die aan de criteria van het vermogensfonds voldoen op de hoogte en nodigt deze particuliere initiatieven uit om een A4-tje in te sturen met een beschrijving van hun project. Het vermogensfonds kiest uit de ingestuurde A4-tjes een paar stichtingen die een projectvoorstel mogen indienen. De particuliere initiatieven bespreken onderling hun voorstellen. Zo leren ze van elkaar en worden de voorstellen beter. Uiteindelijk kiest het fonds de projecten die zullen worden gesteund.

foto credit: Amelie & Niklas Ohlrogge on Unsplash

Boeket 
“Omdat de vermogensfondsen graag in relatieve anonimiteit opereren, geven we ieder fonds een bloemennaam. Dat begon met Amaryllis. Nu dus de D van Dahlia en straks de E van Edelweiss. En we gaan door”, vult Boerrigter aan. “Zo schreef een medewerker van een vermogensfonds: ‘Partin gaf ons een aantal kwalitatief goede, aansprekende en goed bij onze missie aansluitende voorstellen. We hoefden alleen maar te kiezen.’ Voor fondsen belangrijk, maar zeker ook voor onze leden.”

Zoekfunctie
In principe kunnen alle Partin-leden meedoen. Natuurlijk afhankelijk van de gestelde criteria van het vermogensfonds. Boerrigter benadrukt dan ook: “Het is van groot belang dat we weten in welke landen onze leden projecten realiseren. En voor welke doelgroepen en met welke thema’s en doelstellingen gewerkt wordt. De meeste stichtingen hebben hun profielpagina wel ingevuld, maar niet bijgehouden. Nu het nieuwe portal Mijn Partin er is, is het een vereiste om alle lopende projecten goed bij te houden. Het vinden en koppelen van geschikte particuliere initiatieven zal dan sneller en effectiever gaan.”

Vermogensfondsen kunnen de leaflet Partin-Vermogensfondsen over de samenwerking hier downloaden.