De Wilde Ganzen-Partindag 2019: boeiend, gezellig en druk.

Ruim 340 mensen hebben de weg naar De Ark en De Schakel in Nijkerk gevonden. De dag opende al goed en gezellig, met trommel- en trompetmuziek tijdens de binnenkomst en de inschrijvingen.

Dagvoorzitter Lau Schulpen heette de aanwezigen welkom, en gaf kort het woord aan Partin voorzitter Lucy Engelen en Wilde Ganzendirecteur Kees de Jong. Dit is de tweede keer dat Partin en Wilde Ganzen samenwerken bij de organisatie van de dag en de samenwerking smaakt naar meer.

Daarna volgde de ronduit briljante lezing van Paul Iske (Chief Failure Officer) over de Briljante mislukking waarbij hij de zaal voorhield dat het risico op falen maar voor lief genomen moet worden, want zonder de moed om iets te beginnen verandert er nooit wat. Juist met durf, en soms toevallig, zijn de grootste successen geboekt en de geweldigste uitvindingen gedaan: Een briljante mislukking is niets anders dan een goed voorbereide poging om iets te realiseren; met een andere uitkomst dan gepland en een leereffect.
De stemming zat er na die voordracht meteen goed in. Sommigen gingen naar de Schakel voor hun workshops, anderen bleven in de Ark. Evenals vorig jaar waren de scouts in grote getale aanwezig om mensen de weg te wijzen.
Tijdens de lunch waren er weer veel onderlinge gesprekken en kennismakingen, sommige spontaan, andere gefaciliteerd door de Conversation Starter, waarbij eerder via mail een verzoek is gedaan tot contact. Ook de organisaties achter de presentatietafels hadden geen gebrek aan belangstelling.
In de middag was er weer een ronde workshops, en werden de winnaars van de Innovatiewestrijd bekendgemaakt. Daarna even een oproep aan iedereen in de zaal van de initatiefnemers van de Pledge, waarbij door hulpverleners wordt beloofd om weeskinderen zoveel mogelijk in gezinnen te laten opgroeien en een einde te maken aan de zogenoemde ‘weeshuisstages’.
Ja, en toen was er muziek en dans en konden sommigen de verleiding niet weerstaan…

De onderstaande beschrijvingen van de de workshops en lezingen worden binnenkort aangevuld met de gehouden presentaties.

Partner bij het netwerken:

Lezingen

Exitstrategie

Spreker(s): Martje Nooij

Klik hier voor de geannoteerde presentatie.

We willen allemaal bijdragen aan een betere wereld. Dat betekent streven naar duurzame resultaten ofwel veranderingen op basis waarvan de partner-daar zelf verder kan, zonder de hulp van een PI. Maar hoe doe je dat en waar moet je op letten? Tips en trucs gebaseerd op een onderzoek bij negen PI’s die gestopt zijn of van plan zijn te stoppen.

Wereldwijd kansen scheppen – de uitdagingen voor duurzame ontwikkeling

Spreker(s): Nico Roozen – Initiatiefnemer Max Havelaar keurmerk, Algemeen Directeur Solidaridad – 1989-2019

Nooit stond de mensheid voor meer ingrijpende keuzes. Wereldwijd staat de toekomst van onze kinderen op spel. Over hoe we het noodzakelijke haalbaar maken. Hoe zien we de samenhang tussen de kleine daden en de grote veranderingen?

Onbedoelde effecten van ontwikkelingshulp

Verwacht het onverwachte: hoe om te gaan met bijwerkingen van particuliere initiatieven

Spreker(s): Dirk-Jan Koch, Ministerie van Buitenlandse Zaken & Radboud Universiteit

Klik hier voor de presentatie.

Vaak hebben de projecten van particuliere initiatieven bijwerkingen, deze kunnen positief of negatief zijn. Wat kan er gebeuren als er een nieuwe school wordt opgericht met de bestaande school verderop ? Wat kan er gebeuren als microkrediet alleen aan vrouwen gegeven wordt ? Bij deze interactieve lezing wordt als eerste deelnemers vaardigheden aangeleerd om ongeplande effecten te herkennen. Nadat ongeplande effecten herkend zijn, worden tips gegeven hoe we de positieve bijwerkingen kunnen vergroten en de negatieve bijwerkingen kunnen verkleinen.

PI aan het woord – Read to Grow

In 17 jaar naar 1000 projecten in 65 landen

Spreker(s): Robert Romme, mede-oprichter Read to Grow

Klik hier voor de presentatie.

In 2002/2003 hadden we 35.000 Engelse boeken ingezameld en opgeslagen , maar geen enkel zicht op een project. Nu hebben we regelmatig wachtlijsten voor initiatieven die boeken wensen.

We delen graag onze successen en tegenslagen. We hadden niets met de millenniumdoelen van 2000 tot 2015 maar de SDG’s vanaf 2015 lijken wel voor ons gemaakt.

PI aan het woord – Vrouwen en Arbeidsmarkt

Spreker: Marie-Antionette de Veth & Lesha Witmer, Stichting Vrouwen en Arbeidsmarkt

Klik hier voor de presentatie.

VAM’s expertise ligt hoofdzakelijk bij het faciliteren van kortdurend beroepsonderwijs voor vrouwen en daarmee toegang tot de arbeidsmarkt. Een meerjarig project werd gestart op verzoek en in samenwerking met lokale vrouwenorganisaties en de overheid om een beroepsonderwijs school op te zetten in Bandiagara, Mali. Los van de problemen die een dergelijk project tegenkomt in ieder ontwikkelingsland en culturele oordelen werd de situatie in Mali extra gecompliceerd door de uitbraak van een burger oorlog.

Ondanks alles ging het project door, zij het met enorme vertragingen en de noodzaak om the improviseren. Moedig zijn (zowel de vrouwen aldaar als onze collega’s) is nu wel onze slogan.

Continuïteit en partnerschappen

Spreker(s): Ad Groeneveld & Inge Gransbergen, Stichting Welzijn Wajir

Klik hier voor de presentatie.

Toen wij in 1995 in Wajir kwamen bestond er een bloeiende kliniek voor gehandicapte kinderen. Op zich al heel bijzonder in het desolate gebied. Door een religieus conflict werd deze door de bisschop gesloten en verloederden de kliniek en het terrein. Na een aantal jaren hebben wij de bisschop gevraagd om te heropenen omdat de patientjes er ook niets aankonden doen. We hebben ons ingespannen om de kliniek op te knappen. Pogingen om ook het vertrouwen tussen de bisschop en de (moslim-)bevolking te herstellen zijn mislukt. Opnieuw verloederde de kliniek.
Dank zij onze langdurige betrokkenheid met het gebied en het krijgen van allerlei relaties zijn er nu na lange tijd nieuwe en betere kansen op het opzetten van zorg voor gehandicapte kinderen.
Aan het verhaal zitten tal van aspecten zoals klimaat, politiek en bestuur, religie, leefstijl en middel van bestaan, rol van vrouwen, samenwerking met andere organisaties.

Terugblik Sri Lanka (1977-2019): burgeroorlog, visserij, en de stand van de coöperatieve beweging

Spreker(s): Maarten Bavinck, Universiteit van Amsterdam

De geschiedenis van Sri Lanka in de afgelopen 40 jaar is bijzonder rumoerig geweest. De burgeroorlog die het land tussen 1983 en 2009 teisterde, heeft vooral de bevolking van de noordelijke provincie hard geraakt. In deze lezing schets ik de belangrijkste ontwikkelingen, met een focus op de visserij, die in deze regio van groot belang is. Ook probeer ik de belangrijke bijdrage van de coöperatieve beweging, zoals in een aanstaand project van Wilde Ganzen ondersteund, te beschrijven. De spreker is opgegroeid in noordelijk Sri Lanka en heeft daar in de periode 1977 tot heden sociaal-wetenschappelijk onderzoek verricht.

Hoe kun je groei stimuleren bij organisaties ?

Spreker(s): Deny de Jong, Bureau Offspring

Klik hier voor de presentatie.

Voor bedrijven is groei en winst belangrijk voor continuïteit, maar hoe zit dat bij organisatie van particulier initiatief op het gebied van internationale samenwerking? Dankzij zijn jarenlange ervaring in het begeleiden van maatschappelijke initiatieven en ontwikkelingsprojecten heeft spreker Deny de Jong een specifiek groeimodel ontwikkeld. Dit model is gericht op het bereiken van maximale impact voor de doelgroep waar je voor werkt: bijvoorbeeld betere leefomstandigheden van de begunstigden van een ontwikkelingsproject. In deze interactieve presentatie ligt Deny de Jong zijn model toe met concrete voorbeelden. Wil je meer bereiken met je organisatie en partners? Doe dan actief mee aan deze sessie.

Wetenschap

Coördineren of commanderen? Samenwerking tussen ‘zendende’ en ‘ontvangende’ organisaties in het internationaal vrijwilligerswerk

Spreker(s): Simon Kuijpers-Heezemans

Klik hier voor de presentatie.

Internationaal vrijwilligerswerk vereist dat meerdere spelers gezamenlijk een dienst verlenen over organisatorische, politieke, en economische grenzen heen. Dit is zeker geen makkelijke klus. Een klus die des te moeilijker is omdat zendende organisaties in het ‘mondiale noorden’ gewild of ongewild disproportioneel veel te zeggen hebben in de samenwerking ten opzichte van hun partners in het ‘zuiden’. In deze lezing beschrijf ik hoe zendende en ontvangende organisatie samenwerken om vrijwilligerswerk te realiseren, en tracht ik te verklaren waarom ze juist op die manier samenwerken. Deze inzichten zijn gebaseerd op een klein jaar aan veldwerk in Nederland, Ghana en Zuid-Afrika onder 3 zendende organisaties en 18 van hun partners.

Briljante Mislukkingen

Spreker(s): Paul Iske, Instituut voor Briljante Mislukkingen

Klik hier voor de presentatie.

Onder welke voorwaarden kunnen mensen en organisaties met verschillende achtergronden nieuwe combinaties vormen en daarmee nieuwe kansen scheppen voor innovatie? Juist de verschillen zijn nodig om tot echte vernieuwing te kunnen komen. Dat wil niet zeggen dat alles altijd zal lukken. Sterker nog: innovatie is een proces van vallen en opstaan. Experimenteren en leren. Soms zijn mensen bang om te falen, of zijn terughoudend in het vertellen hoe het écht is gegaan. Zeker binnen de ontwikkelingssamenwerking, waar je natuurlijk vaak helemaal niet zit te wachten op dingen die mislukken. Maar in complexe omgevingen lopen dingen nu eenmaal niet altijd als gepland. En daar kun je van leren. Maar hoe dan? Paul Iske heeft een ‘taal’ ontwikkeld die helpt om patronen in mislukkingen te herkennen en die essentiële kennis voor, tijdens en na een project herkenbaar en overdraagbaar maakt. Het Instituut voor Briljante Mislukkingen probeert daarmee een bijdrage te leveren aan een klimaat waarin mensen dingen durven te proberen, trots zijn op hun poging en de geleerde lessen zelf in praktijk brengen en willen delen met anderen.

Workshops

Briljante Mislukkingen

Begeleider(s): Paul Iske, Instituut voor Briljante Mislukkingen

Onder welke voorwaarden kunnen mensen en organisaties met verschillende achtergronden nieuwe combinaties vormen en daarmee nieuwe kansen scheppen voor innovatie? Juist de verschillen zijn nodig om tot echte vernieuwing te kunnen komen. Dat wil niet zeggen dat alles altijd zal lukken. Sterker nog: innovatie is een proces van vallen en opstaan. Experimenteren en leren. Soms zijn mensen bang om te falen, of zijn terughoudend in het vertellen hoe het écht is gegaan. Zeker binnen de ontwikkelingssamenwerking, waar je natuurlijk vaak helemaal niet zit te wachten op dingen die mislukken. Maar in complexe omgevingen lopen dingen nu eenmaal niet altijd als gepland. En daar kun je van leren. Maar hoe dan? Paul Iske heeft een ‘taal’ ontwikkeld die helpt om patronen in mislukkingen te herkennen en die essentiële kennis voor, tijdens en na een project herkenbaar en overdraagbaar maakt. Het Instituut voor Briljante Mislukkingen probeert daarmee een bijdrage te leveren aan een klimaat waarin mensen dingen durven te proberen, trots zijn op hun poging en de geleerde lessen zelf in praktijk brengen en willen delen met anderen.

Effectieve samenwerking

Begeleider(s): Nienke Nuijens, Wilde Ganzen

Presentatie 1 en presentatie 2

Een ervaringsgerichte workshop over duurzaamheid. Op wat voor manier draagt capaciteitsopbouw bij aan de duurzaamheid van projecten en organisaties in het Zuiden? We gaan in discussie over de volgende vragen: · Hoe weet je of er behoefte is bij jouw partner aan capaciteitsopbouw? Is dat een onderwerp van gesprek tussen jou en jouw partner? Waarom wel/niet? · Wat versta je onder duurzaamheid? Gaat het over duurzaamheid van de organisatie of van het project? Daarna bieden we je concrete handvatten om hiermee met jouw partner aan de slag te gaan. · Hoe heeft KidsCare dit aangepakt? Wat kunnen we daarvan leren? · Wat kan Change the Game Academy je aan (gratis) concrete tools meegeven om hier zelf aan verder te bouwen? We denken graag met je mee. · Je gaat met een ‘quick and dirty’ plan van aanpak naar huis!

Geef je missie vleugels

Hoe je met jouw unieke boodschap mensen in beweging brengt en werft voor je missie.

Begeleider(s): Jurjen Procee, KRB Communicatie

Klik hier voor de presentatie.

Lukt het jouw organisatie niet om in één of enkele aansprekende zinnen duidelijk te maken waar jullie voor staan? Is het lastig om nieuwe doelgroepen aan de organisatie te binden?

Volg dan de workshop ‘Geef je missie vleugels!’ Daar leer je hoe je in kernachtige en krachtige bewoordingen op een aansprekende wijze meteen helder maak waar jouw organisatie voor staat. Want je wilt dat nieuwe doelgroepen worden geraakt en in beweging komen om jouw missie te ondersteunen! Taal kan jouw organisatie, jullie missie vleugels geven!

Geld van vermogensfondsen

Begeleider(s): Elise Kant, Haëlla Stichting

Klik hier voor de presentatie.

Geld van vermogensfondsen, het klinkt als een heerlijke zee van geld om je dromen waar te maken, maar vaak volstrekt onbereikbaar.  Wat zijn dat eigenlijk vermogensfondsen?  Hoe werkt dat? Wat moet je wel en wat moet je vooral niet doen? Laat u interactief meenemen langs de weg van een aanvraag en werp een blik in de keuken van de besluitvormers van een fonds.

Innovatiewedstrijd 2019

Podium voor innovatieve particuliere initiatieven

Begeleider(s): Sylvia Ortega

Tijdens deze workshop gaat een vakjury projecten beoordelen die aan innovatie binnen ontwikkelingssamenwerking werken. Hoe kan je het verhaal over je project helder communiceren en daarmee een prijs winnen? Het gaat om een wedstrijd. De Call is online gelanceerd. Alle inzendingen worden beoordeeld en een selectie wordt vooraf gemaakt. De meest innovatieve voorstellen worden uitgenodigd voor een Pitch op 28 september. De jury let op innovatie, originaliteit, betrokkenheid van en nut voor de doelgroep. Uitgangspunten Het project is kleinschalig en ingebed in de lokale samenleving; Als er sprake is van productie en/of winst is er ook een businessplan meegestuurd; Er is samenwerking mogelijk met andere lokale organisaties; Het betreft een investering en vaak ook capaciteitsopbouw bij de lokale organisatie; Het project is maatschappelijk relevant en ook van belang voor de doelgroep; Het project dient binnen een jaar, na de prijsuitreiking, gerealiseerd te worden.

Jury

Lara Minnard (Facilitator, Perspectivity)

Pierre van Hedel (oud directeur Rabobank Foundation, nog onder voorbehoud)

Maarten Bavinck (Universiteit van Amsterdam)

Kees de Jong (directeur, Wilde Ganzen)

Integer handelen in een internationale context

Begeleider(s): Maaike Jongepier (Mpoweringpotential) en Astrid de Vries (Ministerie van Buitenlandse Zaken)

Klik hier voor de presentatie. En hier voor de bijbehorende handout.

Integer handelen gaat over rekening houden met verschillende belangen en behoeften van de omgeving. En! hiernaar handelen. Is dit in nationale context soms al ingewikkeld, in een internationale omgeving kun je voor extra uitdagingen komen te staan. Cultuurverschillen op het gebied van macht, diverse manieren van communiceren, maar ook verschillende waarden die prevaleren maken dat belangen in de praktijk kunnen botsen. Hoe voorkom je dit? Waar moet je je bewust van zijn? Hoe regel je integriteit aan de ‘voorkant’? Maar ook, hoe wordt ‘integer handelen’ een gedeeld begrip dat niet alleen bij dilemma’s een issue wordt, maar onderdeel van dagelijks handelen?

In deze workshop word je uitgedaagd om eens na te denken wat het begrip ‘integriteit’ –in de breedste zin van het woord- nou eigenlijk betekent binnen het werk van jouw organisatie. Vanuit Buitenlandse Zaken zal kort worden toegelicht op welke manier wordt gestuurd op integriteit. Vervolgens inventariseren we welke dilemma’s deelnemers tegenkomen of verwachten tegen te komen. Aan de hand van casussen gaan we aan de slag om op een praktische manier te leren hoe te handelen in het geval van integriteitsdilemma’s, in de context van particuliere initiatieven.

Nalatenschappen

Begeleider(s): Theo Hesen van Goed Nalaten & Linda Muskens van Muskens Fundraising

Klik hier voor de presentatie.

Het in kaart brengen van de eigen mogelijkheden, het opstellen van een communicatieplan, het formuleren van de vraag / boodschap m.b.t. nalaten aan de eigen organisatie. Aandachtspunten voor de ontvangst van erfenissen. Wat te verwachten van deze vorm van fondsenwerving. Ideeën om dit “zware” onderwerp elegant onder de aandacht te brengen.
Het opstellen van een praktisch plan van aanpak voor het werven van erfenissen en legaten. De deelnemers kunnen na afloop zelf aan de slag met het werven van erfenissen voor hun goede doel.

Van 50 naar 500 donateurs

Begeleider(s): Marjolein van de Paverd (FC Marjolein) & Joyce Smeltink (Joyce Smeltink Fondsenwerving)

Klik hier voor de presentatie.

U heeft al een succesvolle acties gedaan om de donateursaantallen te laten groeien maar toch lijkt u steeds opnieuw te moeten beginnen met de werving. Hoe houdt u die nieuwe donateurs nog wat langer vast? Na deze actieve workshop gaat u naar huis met een stappenplan particuliere fondsenwerving, door en voor uzelf op maat gemaakt tijdens de workshop. Neem uw powerdrankje mee want we gaan direct van start!1-Presentatie Fondsenwerving_Van 50 naar 500 donateurs

De kracht van beelden

Klik hier voor de presentatie

Begeleider(s): Judith Madigan & Mark van Luijk, BrandOutLoud

Na het grote succes is deze workshop weer terug op de Wilde Ganzen – Partindag: De kracht van beelden.
Met de komst van smartphones en social media is foto’s maken en delen nu nog makkelijker. Maar wat maakt een goed beeld nu goed? Waar moet je op letten? Welke keuzes maak je?
In deze workshop gaan we in op deze vragen. Want bij fotografie en beeld draait alles om kijken en keuzes maken. Samen met de oprichters van BRANDOUTLOUD stap je in de wereld van beelden. Waan jezelf een beeld redacteur!
Judith en Mark nemen je mee door middel van interactieve opdrachten, scherpe discussies en vooral veel praktische tips.

Shifting the Power

Begeleider(s): Marc Broere – ViceVersa en Betteke de Gaay Fortman – Tunafasi

Hoe krijgen we andere machtsverhoudingen binnen internationale samenwerking en kunnen we de traditionele donor-ontvanger relatie veranderen? De roep om andere machtsverhoudingen binnen internationale samenwerking klinkt steeds luider. De houdbaarheidsdatum van de huidige manier van werken lijkt in zicht. Organisaties uit lage- en middeninkomenslanden willen inspraak in de mondiale agenda en zelf hun prioriteiten kunnen bepalen. Shift The Power is zelfs de naam van een nieuwe beweging.
In deze workshop discussiëren we of en hoe deze ontwikkeling past bij de werkwijze van particuliere initiatieven.

Storytelling

Hoe breng ik mijn verhaal krachtig en pakkend?

Begeleider(s): Stefanie Vermeulen, De Connectors

In de workshop storytelling krijg je binnen 1 uur en 15 minuten concrete handvaten mee waarmee je het verhaal over je particuliere initiatief zo kunt opschrijven dat het raakt. In deze workshop ga je zelf ervaren hoe je een pakkend verhaal schrijft en in welke volgorde de kracht het sterkst is.
We gaan meteen aan de slag. In duo’s interview je elkaar. Je stelt vragen die je per ronde krijgt en je door het verhaal van je PI heen leiden.

Weet jij aan welk werelddoel je werkt?

Klik hier voor de presentatie.

Begeleider(s): ErnstJan Stroes, Wilde Ganzen

Al een paar jaar gelden de nieuwe ontwikkelingsdoelen voor de wereld. Doelen die veel universeler zijn dan de eerdere Millenniumdoelen en dus ook voor hier in Nederland betekenis hebben. Maar nog steeds werkt ieder PI wel aan een of meerdere van die doelen. Tijdens deze workshop gaan we samen met jullie kijken aan welk doelen jullie werken en hoe je het verhaal rond die doelen helder communiceert.

Toolkit exitstrategie

Begeleider(s): Martje Nooij, Stichting Projecten Zuid-Afrika

Klik hier voor de geannoteerde presentatie.

Wetenschappelijk onderzoek naar negen PI’s die zijn gestopt of plannen hadden om te stoppen is vertaald naar de praktijk. De toolkit exitstrategie helpt PI’s hun exit voor te bereiden. Het doel is een zodanige exit dat de kans op duurzame resultaten zo groot mogelijk is.

Werken op basis van vertrouwen en wat is hierbij nodig

Begeleider(s): Ylva Dantuma, Wilde Ganzen

Ervaringsdeskundigen: Hans van Driel en Henry Wijnroks, Kidshare

Vertrouwen en controle zijn thema’s die partnerschappen tussen stichtingen in Nederland en lokale partners in het Globale Zuiden kunnen versterken en verzwakken. Hoe zorg je voor een gezond partnerschap? Wat zijn de valkuilen en de cruciale ingrediënten zodat je samen projecten op kan zetten met impact?

We gaan in gesprek over het deze thema’s, discussieer mee en deel je ervaringen.

Weeshuizen

Opgroeien: Thuis of Tehuis?

Begeleider(s): Monique Derrez (Stichting Peramiho) en Joy Weijer (Better Care Network)

Klik hier voor de presentatie.

Steeds vaker rijst de vraag of de opvang van kwetsbare kinderen in een weeshuis wel de juiste manier van zorg is. Ook het zogenaamde weeshuistoerisme: het doen van vrijwilligerswerk in en het bezoeken van weeshuizen, staat ter discussie. Een thema dat ook de aandacht heeft binnen de Nederlandse politiek. Minister Kaag heeft onlangs aangekondigd hier een onderzoek naar te starten.

Maar wat vinden particuliere initiatieven daar van? Steunt jouw particuliere initiatief een weeshuis of is jouw stichting hier juist mee gestopt en/of alternatieven opgezet? En welke visie zit daarachter? Wat zijn de voors en tegens met betrekking tot zorg in weeshuizen? Hoe zou de zorg van kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden er in 2025 uit moeten zien? En wat is de rol van particuliere initiatieven daarin?

Tijdens deze workshop gaan we hierover graag met jou in gesprek.

Jouw eigen video

Begeleider(s): Iris Barzilay & Kim van Schie, Je Beste Indruk

Omschrijving:

We gaan vandaag niet alleen zitten en luisteren, maar ook echt aan de slag! Aan het eind van deze dag heb jij een simpele video in handen met jouw reden om je keihard in te zetten voor je goede doel. Deze video kun je delen met je volgers en donateurs.

NB. Voor deze workshop zijn slechts 10 plekken beschikbaar