BRANCHEVERENIGING VOOR HET PARTICULIERE INITIATIEF IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Lid worden?

PARTIN.  SAMEN KUNNEN WE MEER, SAMEN DOEN WE MEER!

Als overkoepelende organisatie geeft Partin het particuliere initiatief een stem bij discussies over internationale samenwerking en behartigt daarbij de belangen voor de achterban: ook de stem van de kleine organisaties moet meewegen bij besluitvorming over ontwikkelingssamenwerking.
Andere belangrijke doelen van Partin zijn het delen van kennis en het bevorderen van duurzaamheid. Dit kan o.a. door van elkaars ervaringen te leren.

Daarnaast helpt Partin op een zeer pragmatische manier met handige tools die nuttig zijn voor iedere kleine fondsenwervende organisatie: bijvoorbeeld het handige “Jaarrekening maken” die aan de leden gratis ter beschikking worden gesteld.

Partin werkt samen met partners om een gevarieerd cursusaanbod te kunnen bieden.

Ook werkt Partin aan een ‘Mijn Partin’ portal, zodat we duidelijk kunnen aantonen en laten zien wie we zijn en wat we doen. Maar: ontwikkelen en groeien doen we samen met onze leden. Zij kunnen zelf allerlei ideeën aandragen die voor het PI belangrijk zijn.

Foto credit: Meraih Bintang

Crowdfunding doen we samen!

Ook voor de Partinleden wordt het steeds belangrijker om nieuwe methoden van fondsenwerving te ontdekken. Een aantal Partinleden is al zeer succesvol op het crowdfunding platform van Partinpartner PifWorld. Maar crowdfunding kunnen we ook samen! Er zijn allerlei acties en evenementen te bedenken waarbij we elkaar versterken.
De eerste stap voor ieder Partinlid is om zich aan te melden bij PifWorld. Het lijkt even lastig, maar u wordt stap voor stap voortgeholpen. Een betaalknop op uw eigen website behoort tot de dienstverlening van PifWorld, tegen voor u als Partin-lid zeer concurrerende kosten.

De website KleineGoedeDoelen.nl is een initiatief van Partin. Alle kleine fondsenwervende stichtingen kunnen daar nuttige informatie vinden, bijvoorbeeld over hoe een ANBI te worden, een CBF registratie verkrijgen of een beleidsplan schrijven.

Alle leden van Partin zijn ANBI geregistreerd en werkzaam in de sector internationale samenwerking. Stichtingen actief in internationale samenwerking die nog geen ANBI registratie hebben of andere belangstellende organisaties of personen, kunnen vriend worden.

Partin organiseert themabijeenkomsten, webinars en één keer per jaar een Partindag op een zoveel mogelijk centrale locatie in het land. Of via livestreaming. Er worden over tal van onderwerpen workshops gehouden. De Partindagen zijn behalve informatief ook bijzonder gezellig. De kennismakingen vormen vaak de basis voor onderlinge samenwerking en kennisdeling tussen leden.

Nieuwsberichten

Word ook lid van Partin en profiteer van alle voordelen

Lid worden?