Maak kennis met de KGD Toolkit! Klik op een onderwerp. De pagina opent zich op KleineGoedeDoelen.nl, zodat ook niet-leden hun voordeel kunnen doen met de informatie.

Stichting beginnen

ANBI registratie aanvragen
Je eigen stichting oprichten

Bestuurlijke zaken

AVG voor kleine stichtingen
Het beleidsplan schrijven
Bestuurders aansprakelijkheid
Verzekeringen afsluiten
Kostenloze Juridische bijstand
Integriteitsbeleid en gedragscode
CBF Erkenning aanvragen
Checklist & verslag Kascommissie
overboekingen – kosten besparen
Online jaarrekening maken
jaarverslag opstellen
VRIJWILLIGERSBELEID EN MANAGEMENT

Fondsenwerving

Aanvragen bij vermogensfondsen
Fondsenwerving – alle mogelijkheden
Crowdfunding – hoe doe je dat?
Financiele steun vinden
Nalatenschappen – erfenissen en legaten

Project Management

Aansprekende verhalen schrijven
Zelf projecten evalueren
Exitstrategie – projectafronding
Zorg voor kwetsbare kinderen