Per 1 januari 2020 worden alle aftrektarieven, dus ook voor giften, versneld afgebouwd. Van het huidig toptarief van 51,95% naar 37,05% in 2023. Wij verwachten dat deze wijziging in het belastingstelsel negatieve gevolgen heeft. Donateurs met een hoog inkomen zullen minder profiteren van de giftenaftrek en hierdoor zouden de giften van deze gevers terug kunnen lopen. Omdat PI veelal afhankelijk zijn van particuliere giften, zullen de gevolgen van dit nieuwe belastingplan ook voelbaar zijn voor onze leden. 

Als een stichting een ANBI is, kunnen donateurs profiteren van een aftrek in de inkomstenbelasting. De gift komt in mindering op het inkomen van de donateur. De aftrek is nu maximaal 51,95%. Per 2020 gaat het kabinet deze aftrek beperken. Vanaf 2023 geldt dan alleen nog maar het laagste tarief (37,05%). De hoogte van de aftrek in de inkomstenbelasting blijft afhankelijk van het soort gift: gewone gift of periodieke gift. Voor de gewone gift geldt een drempel van 1% van uw verzamelinkomen met een minimum van € 60. Het maximum is 10% van het verzamelinkomen. Voor een periodieke gift geldt geen drempel en maximum.

Dit nieuwe Belastingplan werd op 18 december 2018 door de Eerste Kamer aangenomen.

Meer informatie over ANBI in onze KGD-tool.

Bron: kleinegoededoelen.nl