Yvonne van Driel (Partin) is als gastspreker uitgenodigd voor het AMID Autumn Webinar. Zij zal ingaan op de impact van de COVID-19-pandemie die particuliere initiatieven ondervonden en ondervinden. Het webinar Impact of COVID-19 on civil society organisations is op dinsdag 1 december van 16.00 uur tot 17.15 uur. Meld je aan!

Het COVID-19-virus (en de coronamaatregelen) heeft gevolgen voor alles en iedereen. Logischerwijs be├»nvloedt het dus ook het maatschappelijk middenveld. De vraag is in hoeverre en op welke manieren CSO’s worden uitgedaagd door de pandemie, of er verschillen zijn tussen soorten CSO’s en op welke manieren deze organisaties deze uitdagingen aanpakken. Met een focus op Nederlandse (ontwikkelings)organisaties zullen Lau Schulpen en Luuk van Kempen van de Radboud Universiteit de belangrijkste bevindingen presenteren van het laatste COVID-19-onderzoek onder Nederlandse maatschappelijke organisaties, dat zij samen met Sara Kinsbergen en CBF hebben uitgevoerd.

Vervolgens reflecteren Kees Zevenbergen (Cordaid) en Yvonne van Driel (Partin) over de ervaringen van grote en kleine ontwikkelingsorganisaties. Ten slotte worden alle deelnemers aan het webinar uitgenodigd voor een open discussie. Op welke manieren kunnen en moeten maatschappelijke organisaties de pandemie aanpakken? Hoe belangrijk is gamechanger COVID-19 in vergelijking met de veelheid aan uitdagingen waarmee ontwikkelingsorganisaties worden geconfronteerd?

Het webinar is in het Engels. Lees de samenvatting van de resultaten van het onderzoek op de site van CBF.

Meer informatie over het webinar en aanmelden: AMID Autumn Webinar