De op 14 januari verschenen onderzoeksrapport naar vrijwilligersreizen vanuit Nederland naar residentiële zorginstellingen voor kinderen en Kamerbrief van minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) roepen reacties op. Better Care Network Netherlands (BCNN) zegt vooral de urgentie te missen in de brief van het Kabinet: ‘Gezien de onderzoeksresultaten en aanbevelingen benadrukt BCNN de urgentie voor zowel de sector als de overheid om in actie te komen om (onbedoelde) schade aan kinderen te voorkomen.’ 

In het onderzoek, dat in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken uitgevoerd werd, worden de nadelige consequenties van de – meestal goed bedoelde – reizen van vrijwilligers helder beschreven. Gevolgen die vanwege de coronapandemie nog zichtbaarder worden. Wereldwijd is de armoede sterk toegenomen en zijn er meer gezinnen in kwetsbare situaties gekomen.

Het onderzoeksteam stelt daarom een aantal beleidsmaatregelen voor. Minister Kaag neemt deze handelingsperspectieven grotendeels over, maar het ontbreekt volgens BCNN aan een concreet plan om deze verder uit te werken. BCNN zegt dan ook het gevoel van urgentie te missen: ‘Wat BCNN betreft is nu hét moment om te werken aan (de randvoorwaarden voor) verantwoorde reizen en vrijwilligerswerk met kinderen.’ BCNN zal zich daar de komende maanden intensief mee bezig gaan.” Lees hier de volledige reactie van BCNN.

Toolkit
BCNN is een netwerk van organisaties en individuen die actief betrokken zijn bij kinderen zonder ouderlijke zorg. Door samenwerking willen zij de hulp aan kinderen in het buitenland zonder goede ouderlijke zorg verbeteren. BCNN is onder andere bekend door de actie #StopWeeshuistoerisme. Voor Partin heeft BCNN de toolkit Goede zorg voor kwetsbare kinderen ontwikkeld.

Foto: BCNN