De bewindspersonen van het demissionaire kabinet zijn blij dat er een doorbraak in de formatie is bereikt en dat de onderhandelingen over een nieuwe coalitie nu eindelijk kunnen beginnen, schreef NOS afgelopen vrijdag op haar site. En het gaat een heel ander kabinet worden, wordt verzekerd door die bewindslieden. In elk geval hopen we dat de formerende partijen de oproep ‘geef ons de ruimte’ meenemen in de formatieonderhandelingen. 

Op 25 mei stuurde SBF een brief met het manifest Nederlanders willen helpen. Geef ons de ruimte aan de informateur, de voorzitters van de Tweede Kamerfracties en de relevante woordvoerders in de Tweede Kamer. Dit manifest hebben wij ondertekend. Begin september stuurden 19 organisaties een andere brief aan de partijleiders van VVD, D66 en CDA met een oproep om het maatschappelijke middenveld meer ruimte te geven. Deze boodschap sluit naadloos aan op ons manifest. Het pleidooi in de brief om de sector explicieter te betrekken bij de ontwikkeling van wetten die nadelige gevolgen kunnen hebben voor het de sector, komt ook overeen met het pleidooi van SBF. In de brief is daarom een alinea opgenomen over het manifest met een link.

De ruimte voor het maatschappelijk middenveld dreigt volgens de opstellers van de brief te worden ingeperkt door een aantal wetsvoorstellen dat door het demissionaire kabinet de afgelopen periode is geïntroduceerd. De beoogde wetten kunnen mogelijk schadelijk zijn voor de onafhankelijke positie en de ruimte van maatschappelijke organisaties. Een daarvan is de WTMO. In de brief is een verwijzing opgenomen naar de reactie van SBF op de Nota van Wijziging WTMO. Ook wij reageerden op die Nota. Lees onze reactie hier.

Bron: Goede Doelen Nederland