Volgens het laatste meting van het Nederlandse Donateurspanel in december bleek dat mensen in het afgelopen coronajaar minder zijn gaan geven aan Internationale Hulp en Mensenrechten. Wel lijkt de daling van het donateursvertrouwen gestopt en is het consumentenvertrouwen de laatste maanden van 2020 iets omhooggegaan. Op de vraag welke thema’s dit jaar aandacht verdienen, werd Armoede in Nederland het vaakst aangevinkt.

De leden van het donateurspanel konden aangeven welke onderwerpen in 2021 extra aandacht nodig hebben. Naast Armoede in Nederland (34%), het Klimaatprobleem (30%), staat op 3 De groter wordende kloof tussen arm en rijk (27%). Vergeleken met eerdere jaren is die laatste de grootste stijger. Eerder stond die geeneens in de top drie. Wel wordt De groter wordende kloof tussen arm en rijk door 60-plusser meer genoemd dan bij jongeren onder de 30.

Op de vraag of het geefgedrag het afgelopen coronajaar veranderde, bleek dat de meeste mensen evenveel (53%) of meer (12%) zijn gaan geven aan het onderwerp Gezondheid. Het onderwerp waarbij de meeste mensen aangeven dat ze minder zijn gaan geven (7%) is het onderwerp Kunst en Cultuur, gevolgd door Internationale Hulp en Mensenrechten (6%).

Bron: Het Nederlandse Donateurspanel
Foto: Larm Rmah (Unsplash)