Het Erkenningsstelsel is door een beperkt aantal bevraagde stakeholders en organisaties positief geëvalueerd, maar het is nog te vroeg om vast te stellen of het publieksvertrouwen door de Erkenningsregeling is toegenomen. Dat blijkt uit de evaluatie dat de Stuurgroep Erkenningsregeling begin 2019 uitvoerde. In 2021 zal een externe evaluatie van het stelsel plaatsvinden. Dat schrijft goededoelennederland.nl.

Aandachtspunten
Uit de evaluatie blijkt voorts dat er de afgelopen tijd veel is gewijzigd in de normen en dat enige rust wat betreft aanpassingen gewenst is. Daarom is besloten in 2019 geen wijzigingen in de normen door te voeren. De Stuurgroep Erkenningsregeling heeft op basis van de punten uit de evaluatie de volgende besluiten genomen:

• Het meten van het publieksvertrouwen zal zo mogelijk uitgezet worden in overleg met Geven in Nederland en het Donateurspanel.
• De eerste stappen worden gezet met het Moresprudentieplatform.
• Onderzocht wordt of en op welke manier nieuwe vormen van filantropie een plek in het stelsel zouden kunnen krijgen.
• De Commissie Normstelling is onvoldoende bekend, daarom wordt er een communicatieplan voor de Commissie Normstelling opgesteld

Erkenningsregeling
De Erkenningsregeling voor goede doelen startte januari 2016 en kwam in de plaats van een aantal keurmerken dat tot op dat moment in de sector bestond. Belangrijkste doelen zijn het bevorderen van het publieksvertrouwen en het vergroten van de kwaliteit en doelrealisatie bij goede doelen. Bij de start is een aantal vernieuwingen doorgevoerd. Zo zijn normstelling en toezicht gescheiden, is de Erkenning ook geschikt voor kleinere organisaties en is doelrealisatie/impact is een belangrijk nieuw onderdeel in de normen. Eind 2018 waren 567 goede doelen erkend. Er zijn meer dan 40 Partin-leden als goed doel erkend.

In de Stuurgroep Erkenningsregeling werken Toezichthouder CBF, Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland en de Commissie Normstelling samen. Partin volgt alle ontwikkelingen op de voet.

Bron: Goede Doelen Nederland