Een 10-jarig bestaan van een particulier initiatief (PI) wordt meestal met een feestelijke bijeenkomst gevierd. KidsCare Kenia koos echter voor een andere manier: een onderzoek over de ‘hoe vraag’ van familiegerichte zorg. Daarbij is de uitwisseling van ervaringen met andere PI die ook thuiszorgprogramma’s bieden essentieel. Op maandag 14 september presenteerden Anne Vijverberg en Gerard Geenen het voorstel ‘Family Power: hoe wees- en kwetsbare kinderen in een gezinsomgeving kunnen opgroeien’. De vier stichtingen reageerden enthousiast én kritisch op dit voorstel. “We willen graag als projectgroep samenwerken”.

Homecare
Stichting KidsCare Kenia werd 10 jaar geleden opgericht met als doel om wees- en hulpbehoevende kinderen in LungaLunga, Kenia te helpen. In goed overleg met de Keniaanse overheid koos KidsCare Kenia uiteindelijk voor een aanpak die ze ‘homecare’ noemen. Thuiszorg voor weeskinderen (en nu ook voor kinderen met een beperking) sloot heel goed aan bij de traditionele opvang van die kinderen bij familieleden of dorpsgenoten, maar was een compleet nieuw begrip. Want begeleiding in de thuissituatie was geheel nieuw. En dat is nog steeds een begrip dat veel uitgelegd moet worden. Tijd om met goede voorbeelden te komen. En van elkaar te leren.

Hoe dan
Dat kinderen bij voorkeur kunnen opgroeien in een gezinssituatie staat buiten kijf. Maar: Hoe doe je dat dan? Vaak met vallen en opstaan zijn verschillende methodes van aanpak ontwikkeld. Marijke Acket (IMBA) meende dan ook dat het onderzoek antwoord moet geven op de vraag: ‘wat hadden wij aan kennis nodig toen we met ons project begonnen?’ Het hebben van een handleiding of stappenplan zou behulpzaam geweest zijn, geeft ze toe. Gerard Geenen van KidsCare Kenia gaat echter verder en wil ook bewustwording in het algemeen creëren over de verschillende alternatieven binnen thuiszorg.

Uiteindelijk draait het om de vraag die Marre Adu-Ampong (Adamfo Ghana) stelde: ‘Wanneer is het project geslaagd?’ Ook Annette Klijnsma (Tan-Kids) geeft aan dat de doelstellingen voor iedereen helderder kunnen. In een volgend overleg zal daarover verder gesproken worden. De eerste stappen zijn echter gezet.

Ook geïnteresseerd? Neem contact op met Anne Vijverberg: info@kidscarekenia.nl

Foto: KidsCare Kenia (2019)