Vier jaar geleden werden de eerste stappen gezet om het leven van tiener Martha in Tanzania een veilig thuis te geven. Met vallen en opstaan. Maar nu lijkt het dan toch gelukt. Martha is deel van een gezin en gaat naar school. Dit verhaal werd verteld door Annette Klijnsma van Tan-kids. Volgens Patricia Nieuwenhuizen, directeur van Better Care Network Netherlands, een verhaal van hoop. Ook de andere praktijkvoorbeelden van Gerard Geenen en Monique Derrez noemde ze verhalen van hoop. Zo vatte zij het webinar ‘Every Child a Familiy’ op 5 oktober samen.

Patricia: “Het zijn natuurlijk extreem moeilijke omstandigheden waarin kinderen leven, maar waar het toch zo goed lukt om voor die kinderen met maatwerk en met betrokkenheid van de gemeenscha, een plek te vinden. Een familiegerichte plek.” Daarbij vielen haar het eigenaarschap van de gemeenschap en van de familie op. Bovendien merkte ze op dat de vertrouwensband met de kinderen en de familie een goede basis was om hieraan te werken. Maar geeft ze toe dat dat wel een kwestie van lange adem is, zoals ook uit het verhaal van Annette blijkt. “Mensen te helpen om uit de armoede te krabbelen of om meer inkomen te krijgen en om de juiste tools in handen te hebben om zelf de opvoeding van hun kinderen weer vorm te geven.”

Ego en logo
Monique Derrez (Dutch Tanzanian Foundation) begon het webinar met de vraag: Stel je komt te overlijden, waar zou jij dan willen dat jouw kinderen zouden opgroeien en waarom? In en gezin of in een weeshuis. Het verbaasde niet dat iedereen ‘gezin’ noemde. En dat was gelijk het uitganspunt, want wat wij willen niet willen voor onze kinderen, moeten we ook niet willen voor allermans kinderen. Ieder kind heeft recht om op te groeien in een gezin.

Nadat ze de aspecten van cultuur, onderzoek, wetgeving (bijna alle landen hebben de VN-resolutie over de rechten van het kind onderschreven) en theologie op Every Child a Family uitlegt, gaat ze verder in op bewustwording en verandering: “Dan moeten we twee dingen loslaten. Dat is ons ego en ons logo. En we moeten de handen ineenslaan.” En dat is wat 28 particuliere initiatieven gedaan hebben door het ondertekenen van de pledge Every Child a Family.

Perspectief bieden
Tot slot laat zij aan de hand van het ‘continuum of care for orphans and vulnerable children’ zien welke alternatieven er zijn. Met als voorbeeld het werk van Dutch Tanzanian Foundation. Ook Gerard Geenen (Kidscare Kenia) en Annette Klijnsma (Tan-kids) gaven met hun verhalen mooie voorbeelden over hoe familiegerichte zorg eruit kan zien. Gerard vertelde over Kinship Care (Thuiszorg) in Kenya en Annette vertelde het verhaal van Martha. Verhalen die kinderen weer perspectief bieden op een betere toekomst. Gerard zei het zo: “Perspectief brengt een krachtige positieve spiraal”. Kortom: Verhalen van hoop.

Dit is een webinar georganiseerd in het kader van de Wilde Ganzen-Partinmaand 2020. Het webinar kunnen jullie terug kijken op Wilde Ganzen-Partinmaand

Bekijk het gehele oktoberprogramma op de site Wilde Ganzen-Partinmaand.nl

Foto: Tan-kids (Tanzania)