Het Ministerie van Financiën heeft een factsheet ontwikkeld om onder maatschappelijke organisaties en particuliere initiatieven een breder bewustzijn te creëren over het risico op misbruik voor terrorismefinanciering. Het biedt handvatten om daarmee om te gaan en initiatief te nemen om de risico’s te beperken. Het Breed Sectoroverleg Filantropie, waarvan Partin deel is, dacht mee. 

Factsheet
Non-profit organisaties (NPO’s) versterken de samenleving, dragen bij aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en zetten zich onder meer in voor kwetsbare groepen. Tegelijkertijd laten verschillende risicoanalyses zien dat er NPO’s zijn die misbruikt worden. Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen NPO’s die ter goeder trouw zijn, maar worden misbruikt voor terrorismefinanciering en NPO’s die doelbewust als dekmantel worden opgezet. Dit factsheet richt zich op de NPO’s die onbewust misbruikt kunnen worden.

Tips
De betrokkenheid van een klein aantal NPO’s bij terrorismefinanciering straalt helaas negatief af op de hele sector. De gegeven tips in de factsheet zijn daarom nogal breed. Voor PI zijn vooraleerst 1, 2, 4 en 6 bruikbare en nuttige suggesties.

  1. Ken en monitor de risico’s.
  2. Zorg dat de bedrijfsvoering op orde is.
  3. Onderschrijf bepaalde codes of richtlijnen.
  4. Sluit aan bij een koepel/brancheorganisatie.
  5. Stel je organisatie onder actief toezicht door een CBF-Erkenning aan te vragen.
  6. Vraag de fiscale ANBI-status aan.
  7. Meld verdachte organisaties.

Een uitgebreide toelichting van de tips vinden jullie hier in de factsheet.

Bron(nen): Goede Doelen Nederland | Rijksoverheid