Voor 8 mei kan weer belastingaangifte over 2020 gedaan worden. Voor vrijwilligers die een vergoeding kunnen krijgen maar er van afzien, mogen deze vrijwilligersvergoeding in de aangifte inkomstenbelasting aftrekken als een gewone gift aan een ANBI. Hiervoor is een vrijwilligersverklaring nodig die samen met de ANBI ingevuld moet worden.

Het formulier Vrijwilligersverklaring staat nu op de internetsite van de Belastingdienst. Natuurlijk moet wel aan de andere voorwaarden van een gewone gift voldaan worden. Want voor gewone giften gelden een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel – maar niet meer dan het maximumbedrag – mag worden afgetrokken.

Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van het drempelinkomen. Dat is het totaal van de inkomsten en de aftrekposten in box 1, 2 en 3. Het drempelbedrag is 1% van het drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat je meer hebt gegeven, mag je aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van je drempelinkomen. Meer informatie op de site van de Belastingdienst: Ik geef aan een goed doel – mag ik mijn gift aftrekken?

Met een vrijwilligersverklaring verklaart een instelling:

  • dat de belastinginspecteur deze instelling heeft aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)\
  • dat je in dit belastingjaar als vrijwilliger hebt gewerkt voor deze ANBI
  • dat je als vrijwilliger recht hebt op een vergoeding voor het verrichten van de werkzaamheden
  • dat de ANBI bereid is om deze vergoeding aan je uit te betalen en daarvoor ook de financiële middelen heeft
  • dat je hebt aangegeven in het belastingjaar af te zien van het recht op uitbetaling van de vergoeding

Bron: Belastingdienst
Foto: ray sangga kusuma (Unsplash)