Naast de Nederlandse en Engelse versie is nu ook een Franse vertaling van de Toolkit Exitstrategie beschikbaar. In samenwerking met de afdeling 4de Pijlerinitiatieven van de Vlaamse vzw 11.11.11 werd de toolkit vertaald, vertelde Martje Nooij ons. “Er was veel vraag vanuit België naar een Franstalige versie.  De 4de Pijler nam de vertaling op zich. Een mooie aanwinst die gedeeld kan worden met jullie partnerorganisaties.”

Martje Nooij ontwikkelde deze toolkit nadat zij haar masterstudie aan de Universiteit van Utrecht had afgerond met haar onderzoek Exitstrategie: een kwestie van doen, denken en delen. In de toolkit worden de kenmerken van de DOEN, DENKEN en DELEN werkwijze geïllustreerd met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Per werkwijze worden aanbevelingen gegeven en vragen gesteld waarmee PI’s direct aan de slag kunnen. Het is dan ook niet alleen interessant voor stichtingen die overwegen te stoppen. De toolkit is breder inzetbaar.

“De toolkit helpt namelijk om een diagnose te maken van je eigen organisatie. Daarom luidt de ondertitel ook ‘Zet je goede doel voor de spiegel’. Voor veel organisaties blijkt de toolkit een eyeopener. Het laat zien waar ze staan in hun eigen ontwikkeling en welke keuzes ze kunnen maken om hun partnerorganisatie in het ontwikkelingsland nog beter te begeleiden naar verzelfstandiging.”

Ga naar de Toolkit Exitstrategie en download de door jullie gewenste versies: Nederlands, Engels (gebaseerd op de Nederlandse versie) of Frans (gebaseerd op de Vlaamse versie*). Voor leden is de toolkit ook beschikbaar via Mijn Partin.

Martje Nooij is o.a. bestuurslid van SPZA (Stichting Projecten Zuid-Afrika). Zij geeft (online) workshops over Exitstrategie bij Partin en 4de Pijlerinitiatieven en adviseert besturen van Nederlandse PIs en Vlaamse 4de Pijlers.

* Vlaamse versie verschilt van de Nederlandse versie door de andere wet- en regelgeving die in Vlaanderen geldt. De kenmerken Doen, Denken en Delen zijn natuurlijk hetzelfde.