Change the Game Academy gaat een samenwerking aan met het ministerie van Buitenlandse Zaken om te investeren in de ontwikkeling van community philanthropy in Brazilië, Burkina Faso, Ethiopië, Ghana, Kenia, Mozambique, Oeganda en Palestina. Dit Giving for Change-programma bevordert het ‘lokaal geven’ als strategie om community led development te bereiken door het vergroten van lokaal eigenaarschap, buy-in en claiming. En het programma wil het idee aanvechten dat ontwikkeling iets is dat door externe actoren aan lokale gemeenschappen wordt ‘opgedragen’.

Tegen een wereldwijde achtergrond van een steeds kleiner wordende maatschappelijke ruimte, zal Giving for Change maatschappelijke organisaties (CSO’s), waaronder en vooral mensenrechtenorganisaties, aanmoedigen om lokale middelen te mobiliseren, te waarderen en toe te passen. Het vijfjarige programma kost 24 miljoen euro en zal in elk land geleid worden door lokale organisaties, zoals het Uganda National NGO Forum (Oeganda), Development Expertise Center (Ethiopië) en Burkinabe Association of Fundraising – ABF (Burkina Faso).

Kees de Jong (directeur van Wilde Ganzen): “We zijn verheugd dat deze kans ons in staat stelt om meer groepen en organisaties te versterken in lokaal doneren en rechten claimen. Door dit partnerschap kunnen we de best practices breder delen en andere stakeholders inspireren om community philanthropy te ondersteunen.”

Bron: Change the Game Academy