Goede doelen moeten verantwoording afleggen aan hun donateurs en de maatschappij over de besteding van de inkomsten. Hiervoor is in Nederland een systeem van toezicht en verantwoording afgesproken, gebaseerd op zelfregulering. Zo kunnen goede doelen vrijwillig het CBF-keurmerk aanvragen. Daarmee worden ze een Erkend Goed Doel. Het CBF blijft dan toezicht houden. Inmiddels zijn al meer dan 640 organisaties door CBF Erkend of onder toezicht gesteld. Daaronder zijn zo’n 55 Partinleden. 

In dit artikel van CBF wordt het toezicht op goede doelen in Nederland toegelicht: Hoe is het toezicht op goede doelen geregeld in Nederland?