De Kansspelautoriteit (Ksa) gaat in bepaalde gevallen scherper toezicht houden op incidentele (ook wel: éénmalige) loterijen. Deze loterijen worden meestal georganiseerd door lokale verenigingen zoals de sportclub of een goed doel dat geld inzamelt voor een specifiek project. Bijvoorbeeld een inzameling tijdens een benefietavond waarvan de opbrengst aan het goede doel gaat.

De reden voor de aanpassing van het beleid is dat het steeds vaker voorkomt dat de organiserende verenigingen of stichtingen de organisatie van de loterij in het geheel uitbesteden.  De vergunning wordt dan wel aangevraagd door de lokale club of stichting, maar de loterij zelf wordt uitgevoerd door een derde partij. Hierdoor is er niet altijd voldoende toezicht mogelijk. Daarom past de Ksa het beleid aan door expliciet te maken dat de vergunninghouder te allen tijde verantwoordelijk is voor de naleving van de vergunningvoorschriften.

Vergunning
Een vergunning voor een incidentele loterij is, anders dan voor een meerjarige loterij, relatief eenvoudig te verkrijgen: er hoeft niet aan veel voorwaarden te worden voldaan. De belangrijkste voorwaarde is dat minimaal 40 procent van de opbrengst van de loterij aan een ‘doel van algemeen belang’ wordt afgedragen. In veel gevallen is de gemeente waarin de trekking plaatsvind bevoegd om een éénmalige vergunning te verlenen bij prijzen en premies tot € 4.500. Is het bedrag hoger, dan is de Kansspelautoriteit de verlener van de vergunning.

Bron: De Kansspelautoriteit