Het CBF heeft de afgelopen jaren extra informatie over klachten opgevraagd bij de Erkende Goede Doelen. Uit deze survey komt dat kleinere goede doelen nauwelijks klachten ontvangen. Een kleine groep grote goede doelen ontvangt de meeste klachten. Er wordt het meest geklaagd over fondsenwerving. 

In 2019 zeiden 62% van de organisaties geen klachten te hebben ontvangen. Van die organisaties die wel klachten ontvingen, kregen de categorie–D-organisaties (baten van meer dan 2 miljoen euro) de meeste klachten: bij elkaar 17,5 duizend. Dat is gemiddeld 95,3 klachten per organisatie. Alle categorie-A-organisaties (baten tot 100 duizend euro) ontvingen in totaal 34 klachten. Dat is minder dan een klacht per organisatie.

Uit de antwoorden blijkt dat de meeste klachten over fondsenwerving gingen. Specifiek gingen deze klachten over collecte, donateurswerving, mailing of verkoop van artikelen. Goede doelen ontvangen ook klachten over de activiteiten, de inhoud van de doelstelling of bijvoorbeeld klachten over een afgewezen subsidieverzoek. Relatief weinig Erkende Goede Doelen geven aan klachten te ontvangen over de hoogte van de kosten of de directiebeloning.

Bekijk alle uitkomsten in deze infographic.

Bron: CBS
Foto: Yv!