Erkende Goede Doelen uit categorie A werken gemiddeld met zo’n 13 vrijwilligers. Grote organisaties hebben tot meer dan 1300 vrijwilligers. In totaal berekende CBF dat in 2018 alle Erkende Goede Doelen met (gezamenlijk) 288.455 vrijwilligers gewerkt hadden. Van alle organisaties gaf iets minder dan de helft aan (45%) een beroep te doen op vrijwilligers. Het betreft vrijwilligers die zich vaker dan 3 keer per jaar inzetten voor het goede doel.

Op dit moment zijn er 617 goede doelen erkend door CBF. De meeste Partinleden met een Erkenning vallen in categorie A. De organisaties in categorie A hebben jaarlijkse inkomsten tot € 100.000.

Bron: CBF
Foto: 
Yvonne van Driel: Vrijwilligers van Stichting Support Yayème op een kerstmarkt (2017)