De site kleinegoededoelen.nl is vernieuwd en is nu nog handiger en toegankelijker. Kleine Goede Doelen is de publiekswebsite van Partin.

Bekijk de site en lees de nieuwsberichten en de wereldverhalen en haal alles uit de kgd-tools voor en van Particuliere Initiatieven.