Om het onderscheid tussen ANBI’s en andere entiteiten in het nieuwe UBO-register te verduidelijken is in overleg met SBF besloten dat personen die data uit het register willen opvragen een speciaal afgestemde toelichting ontvangen waarin staat dat bestuurders enkel vanuit hun functie zijn ingeschreven. Dat heeft demissionair minister van Financiën Hoekstra bekend gemaakt in de antwoorden op vragen van Tweede Kamerleden Grinwis (CU) en Stoffer (SGP).

Toelichting bij uittreksel
Het is belangrijk voor een raadpleger van het register dat duidelijk is wat het betekent als bestuurders als UBO’s ingeschreven zijn, zeker wanneer het om ANBI’s gaat. Daarom wordt een met SBF afgestemde toelichting bij het uittreksel UBO-register verstrekt. Daarin wordt uitgelegd wat het betekent als personen als UBO’s zijn geregistreerd vanwege de aard ‘hoger leidinggevend personeel’. Ook wordt de specifieke situatie bij ANBI’s nader  toegelicht. In deze toelichting wordt tot uitdrukking gebracht dat bestuurders enkel vanuit hun functie worden ingeschreven en niet vanwege een eigendomsbelang of zeggenschap in de entiteit.

Onderdeel daarvan is ook dat raadplegers worden verwezen naar het openbare ANBI-register, waarbij zij kunnen zien of de betreffende juridische entiteit een ANBI is. De Kamer van Koophandel is hier mee bezig het het kan nog enkele maanden duren voor het zichtbaar is.  Wel zal de toelichting op korte termijn beschikbaar zijn. Totdat KvK alles verwerkt heeft, zal bij de verstrekking van uittreksels met een link verwezen worden naar de tekst op de website.

Bron: Rijksoverheid