De minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, heeft afgelopen vrijdag de Kamer een brief gestuurd waarin hij over het overheidsbeleid en de coördinerende rol van zijn ministerie ten aanzien van filantropie toelicht. Deze brief schrijft hij mede naar aanleiding van het verkennend onderzoek Filantropie op de grens van overheid en markt van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) van begin dit jaar. Volgens Nederland Filantropieland is het een brief vol met goed nieuws.

De minister onderschrijft het belang van de filantropie in de Nederlandse samenleving zoals dit ook door de WRR is gemarkeerd. Tevens onderkent hij dat de overheid een taak heeft om de grenzen tussen filantropie en overheid expliciet te maken en van beleid te voorzien.

Het filantropiebeleid dat Dekker voor ogen heeft richt zich op drie terreinen:

  1. De overheid wil het geefgedrag blijven stimuleren. Alle regelingen op dit terrein zullen de komende jaren worden voortgezet en waar nodig in hun uitvoering toegankelijker worden gemaakt.
  2. De overheid wil bijdragen aan het vergroten van de transparantie en betrouwbaarheid van de sector. Zelfregulering blijft daarbij het uitgangspunt. Speciale aandacht gaat uit naar ontwikkelingen die als anti-integratief en antidemocratisch kunnen worden gekenmerkt.
  3. De overheid wil de komende jaren de samenwerking met de sector verder uitbouwen. Op thema’s waar de autonomie van de sector en de verantwoordelijkheid van de overheid elkaar raken zal gezamenlijk worden opgetrokken.

Bron(nen): Kamerbrief over beleidsvisie op filantropie; Filantropiebeleid is goed nieuws (Nederland Filantropieland)