Met ingang van deze maand zal Nederland Filantropieland (NLFL) ook de 350 leden van Partin vertegenwoordigen in SBF-verband  en in de Stuurgroep CBF-Erkenning. Deze samenwerking is een win-winsituatie en geeft ons de kans ook vertegenwoordigd te worden bij overlegorganen waar we (nog) geen uitnodiging hebben om zelf aan de spreekwoordelijke tafel te mogen aanschuiven. Op deze manier kunnen onze belangen ook daar behartigd worden. 

Uiteraard vertegenwoordigen we onze leden zelf waar wij wel aan de overlegtafel zitten, zoals bij het Breed Sector Overleg met SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie). Op plekken waar wij niet aan tafel zitten – zoals binnen SBF en de stuurgroep Erkenningsregeling – en NLFL dus wel, zal NLFL dan onze leden vertegenwoordigen. Altijd in samenspraak en overleg met ons. Het betekent dus niet dat wij zelf minder vaak aan tafel zitten, maar dat we via NLFL ook op nieuwe plekken aan tafel zitten. Natuurlijk blijven we ons best doen om aan elke – voor PI relevante – overlegtafel te mogen aanschuiven.

Tezamen met de eigen leden geeft Nederland Filantropieland op deze wijze een stem aan zo’n 500 kleine en middelgrote goede doelen organisatie.