Stichting Niketan heeft in samenwerking met Biblionef het voorleesboekje Mijn naam is Runa gemaakt. Het boek is onderdeel van het project ‘Stories for Inclusion’ en bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 10 jaar in Ghana en Bangladesh. Het werd geschreven door Hijltje Vink en geïllustreerd door Lisanne Termoshuizen. De activiteitenhandleiding die bij het boek hoort, stimuleert discussies over meningen en verwachtingen ten opzichte van kinderen met een handicap.

Hallo, ik ben Runa. Ik heb een spastische verlamming en woon op het platteland van Bangladesh. Omdat ik moeilijk loop en praat noemt iedereen mij ‘die idioot’, zelfs mijn eigen ouders noemen me zo. Nu speel ik de hoofdrol in een voorleesboekje. Ik vertel hierin aan mijn leeftijdsgenoten hoe het is om gehandicapt te zijn en continue vernederd te worden. Mijn verhaal kent een verrassend eind, ik hoop dat ik daarmee de vooroordelen kan wegnemen.

Het verhaal verteld vanuit het perspectief van Runa (en andere jongens en meisjes) illustreert hoe kinderen met een beperking zinvol kunnen deelnemen aan de maatschappij. Helaas worden kinderen met een handicap vaak gemarginaliseerd en uitgesloten van de reguliere samenleving en het reguliere onderwijs, vooral in ontwikkelingslanden. Echter, de grootste barrière die kinderen met een handicap ervaren zijn negatieve houdingen en lage verwachtingen van wat ze kunnen. Kinderen zonder handicap zijn zich meestal niet bewust van de problemen die hun leeftijdsgenootjes met een handicap hebben omdat ze deze kinderen zelden ontmoeten. Ze komen deze kinderen ook niet tegen afgebeeld in hun schoolboeken of leesboeken. Zelfs leerkrachten op reguliere scholen missen gedegen kennis over kinderen met een handicap.

Meer informatie: www.niketan.nl/en/news/stories-for-inclusion/

Stichting Niketan is Partinlid.