Heeft of had u problemen met het openen van een nieuwe bankrekening voor uw stichting? Of werd een bankrekening of contract met een service provider eenzijdig gestopt of werd u verplicht een Ultimate Beneficient Owner (UBO) van uw Particulier Initiatief (PI) op te geven? Grote kans dat dat gebeurde omdat u connecties heeft met landen die voorkomen op de zogenaamde witwaslijst opgesteld door de Europese Unie. Voor banken bent u  dan te risicovol. Onlangs is een groep studenten een onderzoek naar ‘de-risking NGOs’ gestart. Een belangrijk onderzoek.

Heeft u een van bovenstaande vragen met ja moeten beantwoorden, meldt u dan aan voor dit onderzoek. 

Witwasregelgeving
De Europese Unie wil het witwassen van geld of terrorismefinanciering voorkomen. De zogenaamde witwaslijst wordt sinds 2015 gebruikt door banken, die volgens deze anti-witwasrichtlijn van de EU verplicht zijn transacties waarbij cliënten en financiële instellingen uit de landen op de lijst zijn betrokken, extra te controleren. Ook voor het ontvangen van gelden moeten controles doorgevoerd worden. Zijn er veel kleine donateurs dan betekent dat voor banken en/of providers veel werk. Stichtingen kunnen dan als risicovol aangemerkt worden.

Risicovol
En aangemerkt worden als risicovol heeft gevolgen. Banken openen namelijk liever geen bankrekening voor een stichting dat actief is in een land dat voorkomt op de zwarte lijst. En een service provider kan besluiten om een contract te beëindigen als er een mogelijk risicovolle donateur bekend is. Of gewoon omdat het veel extra werk oplevert. Het blijkt dat er al meerdere PI hiermee te maken hebben. Partin maakt zich dan ook zorgen.

De-risking
Onze juridische partner Pro Bono Connect heeft contact met een advocaat – werkzaam bij een advocatenkantoor dat bij hen is aangesloten – die ook werkt bij de Universiteit van New York. Daar begeleidt hij een groep studenten die onderzoek doen naar ‘de-risking NGOs’ zoals ze het zelf noemen. Bij het project is een grote, anonieme bank betrokken.

De studenten willen op micro-niveau onderzoeken wat PI praktisch gezien kunnen doen als banken en andere instanties de stichting aanmerken als risicovol. Hierbij gaan de studenten op zoek naar juridische en niet-juridische oplossingen én wat banken zelf kunnen doen op het niveau van beleid en in de praktijk om de problemen beter te identificeren, monitoren en tot oplossingen te komen.

De vraag is wat PI kunnen doen als zij als risicovol aangemerkt worden. Met andere woorden hoe en wat ‘de-risking’.

Meedoen is belangrijk
In het kader daarvan zouden ze graag met een aantal Nederlandse PI spreken die verschillende problemen hebben ondervonden of nog steeds ondervinden. Aan de ene kant om hun onderzoek voor de universiteit te kunnen doen en aan de andere kant om eventueel de klachten te bundelen en er een klacht over in te dienen bij bijvoorbeeld het OESO contactpunt over schending van mensenrechten (oeso richtlijnen) of bij de nationale ombudsman of een andere instantie.

Kortom, bent u getroffen door een van deze maatregelen, laat het ons weten. Samen komen we wellicht tot oplossingen.

Aanmelden
Mocht u problemen ervaren met het openen van een nieuwe bankrekening, werd een bankrekening of contract met een service provider eenzijdig gestopt of werd u verplicht een UBO van uw stichting op te geven, meldt u dan aan voor dit onderzoek.

Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld het (geanonimiseerd) delen van documenten/correspondentie met de financiële instelling met de studenten voor hun onderzoek. Of door aanwezig te zijn bij een bijeenkomst met andere PI om met de studenten in gesprek te gaan. Ook het mogelijk indienen van klachten komt dan zeker aan bod.

Mail naar secretariaat@partin.nl of neem direct contact op met Naomi Hoefsmit via info@probonoconnect.nl. Voor vragen mag u haar ook bellen via telefoonnummer 020-5254416.