Ecorys voert een onafhankelijk onderzoek uit aangaande vrijwilligerstoerisme waarbij de zorg voor kinderen centraal staat. Om deze survey objectief te kunnen analyseren, is het van belang om het hele speelveld van actoren in kaart te brengen. Ook Particuliere Ontwikkelingsinitiatieven (POI) zijn belangrijk voor dit onderzoek. Om ervoor te zorgen dat ook deze kant van het veld niet onderbelicht blijft zou Ecorys het zeer op prijs stellen om 20 minuutjes van uw tijd te besteden aan het invullen van deze survey. Doe mee!

Achtergrond
In 2014 heeft de Volkskrant samen met Wageningen Universiteit onderzoek gedaan naar de Nederlandse vrijwilligerstoerisme sector. Het onderzoek concludeert onder andere dat veel aanbieders van vrijwilligersprojecten zich willen inspannen om negatieve gevolgen van vrijwilligerswerk te voorkomen, maar dat het in de praktijk niet eenvoudig is om dit te implementeren. Sindsdien is het onderwerp vrijwilligerstoerisme herhaaldelijk in het nieuws geweest. In de politiek is in het bijzonder aandacht geweest voor een specifiek onderdeel van het vrijwilligerstoerisme; het fenomeen weeshuistoerisme, onder meer als gevolg van de initiatiefnota van Van Haga dd 18 november 2018.

Mede naar aanleiding hiervan heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken een onderzoek geïnitieerd met als doel om de aard en omvang van vrijwilligerstoerisme sinds 1990 vanuit Nederland in kaart te brengen. Het gaat om vrijwilligersprojecten waarbij de zorg van kinderen centraal staat. Het onderzoek is uitbesteed aan Ecorys.

Met het oog op leesbaarheid, refereren de onderzoekers naar ‘vrijwilligersprojecten in het buitenland waarbij de zorg voor kinderen centraal staat’. Doorgaans gaat het om projecten in landen die een (aanzienlijk) lager welvaartsniveau hebben dan landen in West-Europa. Projecten waar de zorg van kinderen centraal staat kunnen plaats vinden in verschillende type organsaties of omstandigheden, zoals: residentiële zorg, kostscholen, crèches, dagopvangcentra, etcetera.

Naar verwachting zijn de eerste resultaten van het onderzoek eind zomer 2020 bekend.

Mocht u nog andere vragen hebben aangaande de survey, dan kunt u mailen naar gabrielle.opthoog@ecorys.com