Op initiatief van het Better Care Network Netherlands doen 53 organisaties een dringende oproep om opvang van kinderen in tehuizen af te bouwen en om initiatieven ondersteunen om kinderen in gezinnen op te kunnen laten groeien. Want alle kinderen in de wereld hebben het recht op een gezinsleven. Partin onderschrijft deze oproep. ‘Hoewel wij onze leden geen eisen stellen op dit vlak, willen we wel bijdragen aan bewustwording rondom het thema weeshuizen.’ 

Dat kinderen recht hebben op te groeien in een gezin lijkt een open deur, maar helaas groeien zo’n zes miljoen kinderen wereldwijd op in een kindertehuis. Dit terwijl het overgrote deel van deze kinderen nog één of beide ouders heeft. Voor de meeste kinderen is veilig thuis opgroeien mogelijk, maar is de juiste ondersteuning van de ouders hierbij nodig. Toch worden ze vaak opgevangen in grootschalige kindertehuizen. En dat heeft negatieve gevolgen, blijkt uit vele onderzoeken.

Open brief
Daarom doet Better Care Network Netherlands in een open brief in het Nederlands Dagblad een oproep: ‘Wij doen, namens 53 ondertekenaars, een dringende oproep aan alle organisaties, kerken, kerkelijke initiatieven en individuen in Nederland: steun projecten die kinderen een thuis bieden, geen tehuis. Het is anno 2021 de hoogste tijd voor een nieuwe stap. Het is tijd voor het zorgvuldig sluiten van weeshuizen. Voor het begeleiden van kinderen uit tehuizen naar een gezin of pleeggezin. En voor het voorkómen dat kinderen hun gezin kwijtraken. Want dat is mogelijk; dat laten duizenden initiatieven in alle landen van de wereld iedere dag weer zien.’ Onder deze duizenden initiatieven zijn ook veel leden van Partin.

De oproep volgt op de lancering van de social media campagne Wees Wijs, die jongeren waarschuwt voor de schadelijke gevolgen van vrijwilligerswerk in een kindertehuis. Een vrijwilligerstest helpt jongeren te kiezen voor verantwoord vrijwilligerswerk dat écht een verschil maakt.

Bron: Better Care Network Netherlands